Shuntberäkningsprogram från Siemens

CD-versionen av vårt shuntberäkningsprogram proSHUNT ger dig alla möjligheter att optimera din shuntgrupp.

Funktionaliteten gör det enkelt att hitta bästa alternativ vad avser pris och prestanda. Programmet anger injusteringsvärde för VARISHUNT och likaså för injusteringsventiler i REGLERSHUNT, vilket förenklar och kortar ner tiden för idrifttagning.

ProSHUNT är användarvänligt och jobbar alltid mot en aktuell databas. Detta säkerställs med automatisk uppdatering via internet. 

ProSHUNT finns även i en webbversion, där du direkt på internet kan beräkna shuntgrupper. Webbversionen är en förenklad version som innehåller de viktigaste funktionerna från CD-versionen.