Fördelarna med integrerad byggnadsteknik

Med Total Building Solutions maximerar vi värdet och effektiviteten i dina byggnader under hela deras livstid.

Tidsbesparingar

Våra certifierade lösningar har genomgått flera tester, har en modulär struktur och är klara att använda. Vi erbjuder även support dygnet runt, överallt i världen, så du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Komfort

Vi optimerar inre klimat och miljö för de som använder fastigheten. Fastighetsförvaltare erbjuds en mycket behaglig arbetssituation tack vare en enhetlig driftsstandard – detta innefattande allt från operatörsstation till manöverutrustning.

Minimerade risker

Vi höjer säkerheten för fastighetens användare och dess tillgångar genom fördefinierade scenarier och samverkande automatik, t ex vid olika typer av fara. Detta gör att avbrott undviks och fastigheten behåller sin produktivitet.

Sänkta kostnader

Våra olika typer av fastighetsoptimeringar hjälper dig att sänka drifts- och energikostnaderna samt skyddar dina investeringar på lång sikt. Energieffektivitet ger inte bara sänkta kostnader, dessutom får du en fastighet med mindre miljöpåverkan.

Flexibilitet

Vi gör din fastighet mer flexibel och anpassad för olika användningsbehov - både nu och i framtiden. Vi åstadkommer detta genom att utforma modulära lösningar som lätt kan anpassas och utvidgas för att klara olika specifika behov. Genom flexibla gränssnitt ökar vi dina möjligheter och därmed din frihet.