Funktionsavtal – Unik Off Balance-lösning för dina behov

Vad är ett funktionsavtal?

En totallösning som innehåller både produkter och tjänster. Oavsett om det är Siemens egna eller 3:e-partsprodukter/tjänster. Med Funktionsavtal får man hela lösningen till en fast månadskostnad under en given period.

  • Allt ingår – projektering, produkter, installation, service, försäkring etc. Dessutom allt med en och samma partner – Siemens.

  • Avtalet, och därmed betalningen, startar först när hela installationen är slutförd.

  • Hela funktionen är samlad på en och samma faktura

  • Fast kostnad per månad (månadsvis i efterskott) under hela avtalsperioden.

  • Många verksamheter förändras och måste byta/uppgradera utrustning innan avtalstiden löpt ut. Det är då enkelt att inom ramen för avtalet förändra / utöka produkterna och tjänsterna.

  • Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.

  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys efter era behov