Mycket kvar att spara - EPC i kommunernas energiarbete

Studie visar att svenska kommuner kan tjäna 18 miljarder över 10 år med EPC

Ladda ner rapporten

Potentialen att effektivisera energianvändningen i kommunägda bostäder och lokaler är både stor och oomtvistad. Men ändå tillvaratas bara en bråkdel av potentialen.

Energitjänster som Energy Performance Contracting, EPC, där investeringar finansieras med garanterade framtida energibesparingar, har utvecklats på marknaden för att få fart på effektiviseringen. De som använt konceptet ser att det fungerar, men ändå tvekar många kommuner.

Med denna rapport har vi velat undersöka vad som bromsar utvecklingen, hur de som använt EPC ser dess möjligheter, och vad som krävs för att få igång en systematisk effektivisering. Om det lyckas är vinsterna stora, både för kommunerna och för samhället i stort.

– Enskilda tjänstemäns engagemang är viktigt för effektivisering, men det krävs en tydlig politisk viljeinriktning för att få fart på arbetet, säger Krister Lohman, Sverigechef Building Performance & Sustainability på Siemens, och hänvisar också till bland annat Danmark där den politiska viljan och engagemanget är mycket stort i dessa frågor.

Undersökningsresultat – bilder

 • media title1
 • media title2
 • media title3
 • media title4
 • media title5
 • media title6
 • media title7
 • media title8
 • media title9
 • media title10
 • media title11
 • media title12
 • media title13
 • media title14
 • media title15
 • media title16