Utvärdering & analys

Identifiera möjligheter och agera klokt

Transparens är grunden för besparingar på alla nivåer. Med vår kompetens kan vi hitta onödiga energislukare och var CO² skapas, samt identifiera kostnader i alla processer från inköp till användning. Målet är maximera effektiviteten i ert fastighetsbestånd och verksamhet genom att etablera en optimal energi, drift,-och underhållsprestanda -till rätt pris.

Fördel för er:
Ni får en rapport som innehåller en statusbeskrivning när det gäller din fastighets mediaanvänding, teknisk infrastruktur och drift. Ni får också förslag på effektivitetsåtgärder och besparingsnivåer, samt investeringskostnader.

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten innebär att Siemens analyserar kundens fastighet eller fastigheter avseende nuvarande mediaanvänding, teknisk infrastruktur och drift av den tekniska infrastrukturen. Siemens presenterar sedan rapport som, baserat på kundens målsättningar, innefattar beskrivning av nuläge, förslag på effektiviseringsåtgärder inkludernade investeringskostnad och besparing i mängd och i monetära termer.

Tillvägagångssätt och leverans

  • Insamling av mediastatistik och mediapriser

  • Analys av befintliga media och energi-och vattenanvändning

  • Inventering och inspektion av befintlig teknisk infrastruktur på plats i fastigheten eller fastigheterna

  • Intervju med driftspesonal och andra relevant personal hos kunden

  • Anlays och beräkningar av åtgärder avseende besparing och investering

  • Framtaganade av rapport

  • Presentaion av rapport på plats hos kunden