Mätning, verifiering & rapportering

Följer upp prestanda och verifierar effektivitet.

Du har investerat i din byggnad och nu vill du veta:
- Hur effektivt går min anläggning?
- Ligger min energianvändning på de nivåer jag vill?
- Håller mina projekterade värden avseende energieffektivitet?

Vi kan visa dig allt detta. Vi samlar in energidata kontinuerligt, bearbetar datan och skapar tydliga rapporter. På detta sätt kan du, svart på vitt, se vad du har uppnått. Det skapar också möjlighet för dig att bibehålla denna prestanda genom att direkt se avvikelser och kunna agera på dessa.

Utöver detta skapar du också ett bra underlag för att identifiera ytterligare besparingar!

Fördel för er:

Ni får en transparent bild av er energianvändning

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten innebär att Siemens samlar in överenskommen energi-och mediadata. Datan verifieras sedan genom en kvalitetsbedömning av Siemens, d.v.s att det insamlade värdet är rimligt. I det fall datan inte bedöms hålla rätt kvalite återkopplas detta till er. Tjänsten innebär också att Siemens inhämtar mediapriser enligt överenskommelse.

Innan datainsamlingen påbörjas upprättas överenskommen fastighets-och mätarstruktur i Advantage Navigator där insamlad data sedan läggs in på rätt nivå.

Finns historisk energi-och mediadata kan Siemens, som en del av tjänsten, lägga upp denna data. Rapportering och visualisering sker via Advantage Navigator i en överenskommen instrumentpanel.


Tillvägagångssätt och leverans

Uppstartsaktiviteter:

  • Uppläggning av fastighetsstruktur och mätarstruktur i Advantage Navigator.

  • Inmatning av historisk mätdata.

  • Uppsättning av överenskommen instrumentpanel.

Återkommande aktiviteter:

  • Inmatning av mediapriser.

  • Insamling av mätardata.

  • Verifiering av datakvalitet.

  • Skicka rapporter via mail.