Total Building Solutions för specifika marknader

Total Building Solutions är lämpliga för alla typer av fastigheter och branscher. De kan också optimeras för att uppfylla specifika krav i just din bransch. När allt kommer omkring sig så har t ex sjukhus, flygplatser och hotell andra krav jämfört med kontorsfastigheter. Därför är varje enskilt scenario 100 % situationsanpassat.

Besök vår webbplats för att få information om produkter och tjänster för följande branscher.

Sjukhus

Sjukhus

Tyngdpunkten här ligger på fastighetens och personalens effektivitet samt säkerhet och omsorg om patienterna. Vi uppnår detta genom integrerad fastighetsteknik.


Life science

Life Science

Life science-miljöer innefattar processkritiska områden som t ex laboratorier. Vi kan uppfylla de höga säkerhetskraven för dessa områden med hjälp av beprövade lösningar.


Hotell och restaurang

Hotell och restaurang

Våra lösningar bidrar aktivt till att öka bekvämligheten och säkerheten för gästerna.


Flygplatser

Flygplatser

Integrerade lösningar uppfyller de höga säkerhets- och effektivitetsstandarderna som är speciella för flygplatser.