Ferring Pharmaceuticals

Kund

Ferring Pharmaceuticals, Schweiz (Saint-Prex)

Ferring Pharmaceuticals, Schweiz (Saint-Prex)

Typ av fastighet

Life science

  • Produktionsanläggning

  • Förpackningsanläggning

  • Lagerlokaler

  • Laboratorier

  • Kontorskomplex


Krav

Nybyggnation med olika standarder för olika områden, t.ex. administration och laboratorier

Totalt Building Solution – vad integreras?

Separata fastighetsövervakningssystem med delat gränssnitt

Fördel

  • Alla systemen är helt oberoende

– Olika processkritiska områden kräver validering
- Olika livscykler
- Olika aktiviteter för underhåll och renovering

  • Delade gränssnitt för styrning