Tillträde utanför arbetstid

Tack vare Total Building Solutions identifierar systemet den anställde – utan någon tvekan och när som helst på dygnet. Så här fungerar det: Väktaren hämtar upp den anställdes foto från passerkortet till övervakningssystemet och jämför det med bilden på övervakningskameran. Han kontrollerar den anställde och identifierar vilket kontor den anställde jobbar på. Passersystemet öppnar alla dörrar längs den direkta vägen till den anställdes kontor. Inbrottslarmsystemet stängs tillfälligt av i den aktuella zonen. Hissen tar den anställde till rätt våning, men inte längre. Belysningen tänds och vid behov slås också ventilation, värme eller luftkonditionering på så att den anställde kan nå sitt skrivbord så snabbt och bekvämt som möjligt. Videoövervakningssystemet registrerar när den anställde rör sig i byggnaden, vilket garanterar oavbruten säkerhet.

Olika områden måste samarbeta när tillträde utanför arbetstid krävs.

Sammanfattning

  • Större flexibilitet i behörighetskontrollen utan att säkerheten försämras

  • Säkerhetspersonalen får verktygen att fatta kritiska beslut

  • Kontroll och extra registrering med stöd av videoövervakning

  • Klimatkontrollen intar komfortläge för den aktuella zonen