Evakuering vid brand

Tack vare Total Building Solutions blir evakueringar vid brand synnerligen effektiva – detta kan undvika panik. När ett brandlarm utlöses på ett hotell, ljuder en signal i alla rum och rumsbelysningen slås på. Hotellgästerna vaknar och vet genast att de måste evakueras. En pekskärm i rummet visar all nödvändig information för att gästen ska agera rätt vid ett brandlarm. Solskydden har redan dragits från så att brandkåren, om det blir nödvändigt, kan rädda gästen direkt genom fönstret. En röst hörs i högtalaren som uppmanar gästen att lämna rummet. I korridoren visar ledljus rätt utrymningsväg.

På väg ut ur det farliga området lugnas gästerna när de märker att röken minskar och att det kommer frisk luft via ventilationen. De går förbi hissarna som med automatik är försatta i säkerhetsläge. Alla rulltrappor går i en riktning - mot utgången. Alla svängdörrar står öppna. Om gästerna trots allt inte reagerar på brandlarmet, kan säkerhetspersonal erbjuda assistans med hjälp av ständig kameraövervakning av evakueringen. De kan ingripa antingen via högtalarsystemet eller via räddningspersonal.

Grupper som arbetar tillsammans i händelse av brand.

Sammanfattning

  • Smidig evakuering med effektiv vägledning av människor

  • Effektiva rutiner gör att människor känner sig säkrare och panik kan undvikas

  • Räddningstjänsten kan nyttjas på ett snabbare och effektivare sätt