Brandlarm i kritiska lagerutrymmen

Om en glödbrand uppstår i ett kritiskt lagerutrymme skickas på bråkdelen av en sekund all information om branden till ledningscentralen. Nu går det snabbt att vidta effektiva åtgärder för att bekämpa branden. Övervakningssystemet lokaliserar brandkällan på våningsplanen. Ett akustiskt larm ljuder. Med bara ett musklick går det att zooma in brandkällan med videoövervakningssystemet. Operatören kan omedelbart se att en glödbrand har brutit ut i det kritiska råvarulagret. På bara några sekunder utlöser operatören huvudlarmet till brandkåren och ger räddningsteamet användbar information om brandens läge, typ och storlek samt om det förekommer några farliga material. Med detta som bakgrund kan brandkåren planera sin insats i förväg och snabbt komma till platsen med t ex rätt släckmedel. Tidiga insatser gör det möjligt att undvika de allvarliga skador som kan uppstå när en glödbrand bryter ut i ett kritiskt lagerutrymme samt att människor och tillgångar skyddas effektivt.

Men detta är inte allt - företagets image skyddas också. I synnerhet stora bränder och explosioner medför polisutredningar och det leder vanligtvis till negativa rubriker i media, vilket i sin tur påverkar företagets image negativt. Statistiken talar för sig själv: Inom tre år efter en större brand har 70 % av de inblandade företagen gått omkull. Med detta i åtanke ger Total Building Solutions en avkastning på investeringen som inte kan överskattas.

Verksamheter som arbetar tillsammans i händelse av brand.

Sammanfattning

  • Bättre förmåga att upptäcka och tidigt påbörja bekämpning av bränder

  • Bättre bedömning och reaktion på nödsituationer tack vare ett transparent övervakningssystem

  • Snabb och exakt information till räddningstjänsten

  • Mindre utbildning krävs för operatörerna tack vare ett övergripande och användarvänligt system