Tjänster som det sista steget i Total Building Solution

Skräddarsydda utifrån dina krav

Vårt team för livscykelhantering planerar moderniseringsarbeten och uppgraderingar i ett tidigt skede och håller dig informerad om de förväntade kostnaderna. Detta minimerar systemavbrott och upprätthåller en enhetlig hög nivå på fastighetens produktivitet.

Effektiv energiuppföljning genererar potentiella besparingar

Genom energiövervakning och kontroller samlar vi kontinuerligt in data om din fastighets energianvändning. På så sätt kan vi följa upp effekten av en eller flera åtgärder och parallellt identifiera nya möjligheter till ytterligare besparingar. Löpande energianalyser bekräftar att ditt fastighetstekniska system har den optimala konfigureringen.

Systemmigration enligt dina önskemål

Utifrån faktiska förutsättningar i dina fastighetssystem fastställer vi tillsammans vilket migrations- och moderniseringsarbete du önskar få utfört. Vi ser till att din utrustning alltid är tillgänglig.

Förebyggande underhåll gör att driftstörningar och systemfel kan undvikas

Du drar fördel av våra förebyggande underhållstjänster. Vi hittar tänkbara problemkällor i din fastighetslösning innan de kan leda till olika typer av störningar - allt via distansövervakning och regelbunden rondering.

Konsultation, utbildning och support på plats – dygnet runt, alla dagar i veckan och i hela världen

Under hela processen hjälper våra konsult- och utbildningstjänster dig att utveckla erforderlig kompetens och förbereda dig för framtiden. Dessa tjänster levereras av våra specialister i drygt 50 länder.