Ny studie:  Framtidens bussar är elektriska

Sverige kan bli ett föregångsland

Vi är övertygade om att eldrift är avgörande för en hållbar omställning av transportsektorn. Genom att göra verklighet av den vilja att satsa på elbussar som märks i studierna kan kommuner och regioner gå i spetsen för elektrifiering av transporterna. I så fall kan de spela en nyckelroll i arbetet för att minska utsläppen från trafiken. Genom en kombination av mer energieffektiva transporter, elektrifiering och biodrivmedel är målet om en fossiloberoende fordonsflotta inom räckhåll. Och tillsammans med fortsatta satsningar på förnybar elproduktion kan Sverige bli ett föregångsland som visar upp helt klimatneutrala transporter, samtidigt som de lokala utsläppen och bullret I stadsmiljöer minskar.
En sådan utveckling ger dessutom svenska företag ökade möjligheter att erbjuda hållbara lösningar till de stora utmaningar som alla världens städer står inför. En satsning på elektrifiering av transporterna kan därmed även bidra till ökade exportinkomster och tillväxt på hemmaplan, liksom till minskad klimat- och miljöpåverkan i vår omvärld.


     
Så tycker svenska folket om fossilfri kollektivtrafik
För att undersöka drivkrafterna bakom en utveckling mot ökad elektrifiering av busstrafiken har Siemens låtit genomföra tre opinionsundersökningar bland allmänhet och politiker.

  • 81 procent av svenskarna och 92 procent av kommun- och landstingspolitikerna tycker att det är mycket eller ganska viktigt att bussarna i kollektivtrafiken är fossilfria.

  • 85 procent av svenskarna och 87 procent av kommun och landstingspolitikerna vill absolut eller kanske satsa på elbussar i den egna kommunen eller regionen.

  • Lokal luftkvalitet och global klimatpåverkan är de två viktigaste skälen att satsa på elbussar, enligt båda grupperna. Minskat buller i stadsmiljön är den tredje viktigaste anledningen.

  • Det är framför allt morgondagens resenärer, de som är yngre än 29 år, och de vana bussresenärerna som uppskattar de fördelar som moderna, tystgående elbussar kan erbjuda.

  • Kommun- och landstingspolitikerna har en stor tro på att framtiden är eldriven. Totalt tror 84 respektive 79 procent att bussarna i huvudsak kommer att vara eldrivna i framtiden. Hälften tror att det är verklighet inom 15 år.

  • Det viktigaste för att snabba på introduktionen av eldrivna bussar är tydliga och långsiktiga styrmedel, men lokalpolitikerna efterfrågar även ekonomiskt stöd och fler demonstrationsprojekt som visar hur tekniken fungerar.

  • Den elbusspremie som regeringen införde i juni 2016 är mycket efterfrågad. 77 procent av kommunpolitikerna och 75 procent av landstingspolitikerna tycker absolut eller kanske att kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska ansöka om premien.