ELFA – den ekonomiska och smarta vägen mot nollutsläpp

ELFA är ett modulbaserat drivsystem med extremt god flexibilitet. Det innebär att fordonstillverkaren kan konfigurera hybridsystemet enligt vad som krävs i varje enskilt fall. Bränsleförbrukningen och utsläppen kan minskas avsevärt genom en optimerad kombination och smart energihantering.

Fördelar i korthet:

  • Avsevärt mindre energiförbrukning och utsläpp

  • Möjlig nollutsläppsdrift i innerstadsområden

  • Märkbart mindre buller

  • Bättre komfort tack vare en mjuk och jämn start

  • Extremt tillförlitligt drivsystem som kräver lite underhåll

  • En enda källa för alla komponenter: motorn, generatorn, omriktaren och styrenheten

  • Modulbaserat hybridsystem för maximal flexibilitet och kostnadseffektivitet

  • Beprövad teknik

  • Framtidsinriktat


Energimix för ELFA-tillämpningar

Förutom de elektriska komponenter består ett hybridsystem oftast av en kraftkälla, t.ex. en inbyggd förbränningsmotor eller en bränslecell, och en energilagringsenhet som ett batteri eller en ultrakondensator. Med drivsystemet ELFA kan fordonstillverkarna uppfylla alla krav som gäller för deras energimix.Hybridsystem med inbyggd förbränningsmotor

Med det här hybridsystemet kommer kraften från en generator som drivs av en inbyggd förbränningsmotor. Energilagringsenheter används för att återvinna bromsenergin. Kraften i energilagringsenheten, t.ex. batteriet eller ultrakondensatorn, kombineras med kraften från traktionsmotorn och generatorn. Tack vare nyskapande omvandlarteknik och smart energihantering kan bränsleförbrukningen och utsläppen minskas avsevärt. Den lägre ljudnivån och den förbättrade komforten gör fordonet ännu mer attraktivt. En automatisk start/stopp-funktion för den inbyggda förbränningsmotorn gör det möjligt att köra endast på batteri helt utan utsläpp, t.ex. i känsliga innerstadsområden.


Hybridsystem med bränslecell

Med det här hybridsystemet genereras energin från en bränslecell. Energilagringsenheter används för att återvinna bromsenergin. Kraften i energilagringsenheten (t.ex. batteriet eller ultrakondensatorn) kombineras med kraften från traktionsmotorn och generatorn. Tack vare nyskapande omvandlarteknik och smart energihantering kan bränsleförbrukningen minskas avsevärt. En betydligt lägre ljudnivå och förbättrad komfort gör fordonet ännu mer attraktivt.


Batteridrift

Vid batteridrift kommer energin från endast ett batteri. Moderna högenergibatterier har hög effekttäthet. Därför är det särskilt viktigt att fordonets rörelseenergi kan ledas tillbaka till batterierna vid bromsning. Detta, i kombination med det innovativa ELFA-systemet, den nyskapande omvandlartekniken och ett effektivt hjälpsystemkoncept, gör att fordonen köras en hel dag utan att laddas. Vid batteridrift genereras inga utsläpp och komforten är mycket god tack vare den låga ljudnivån.Exempel på framgångsrika kundprojekt

Hybridsystem i bussar

För att bibehålla en god livskvalitet måste städerna minska sina koldioxidutsläpp. London blir allt grönare och Siemens gör stadens röda bussar renare med hjälp av hybridmotorer.
ELFA gör Wien grönare

Tack vare våra lösningar kan två linjer i Wien trafikeras av 12 elbussar på ett tillförlitligt och effektivt sätt.