Järnvägslösningar

Som helhetsleverantör och systemintegratör kombinerar Siemens all expertis som behövs för hållbara lösningar för lokal-, regional- och fjärrtrafik. Vi har ett helhetsutbud för rälsbundna fordonssystem. Från tätortstrafik till regional- och fjärrtrafik för passagerare och gods. Tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet har högsta prioritet för oss och gynnar både operatörerna och miljön.

Höghastighetståg och intercity-tåg

Våra tågplattformar är miljövänliga, enkla att underhålla och modulbaserade – både vid höghastighetståg- och intercity-förbindelser. De erbjuder optimala transportlänkar mellan olika tätorter i ett storstadsområde samt praktiska och framtidssäkra anslutningar som uppfyller ökade krav från operatörerna vad gäller kostnadseffektivitet och kvalitet.Lokomotiv

Framtidsorienterade lösningar fungerar effektivt samtidigt som de skonar miljö och naturresurser. I Siemens portfölj ingår lokomotivplatt-formarna Vectron, Eurosprinter och Asiarunner - samt kundanpassade lösningar som bygger på beprövade koncept och komponenter.
Kompletta järnvägslösningar

Ett företag utvecklar inte sitt expertkunnande inom mobilitet på en dag. Vår kunskap och internationella närvaro har vuxit konstant under 160 år. Med våra kompletta järnvägslösningar implementerar vi kompletta rälsbundna fordonssystem.Komponenter och system

När det gäller traktionssystem, boggier och fordonselförsörj-ning erbjuder Siemens en omfattande mängd elektriska och mekaniska komponenter samt systemlösningar för moderna fordon för urbana transporter. Vi har också många års global erfarenhet av transportsystem i städer, även med tillhörande lok- och boggiteknik.
Järnvägsautomation

Hur attraktiva – och lönsamma – moderna tåg är avgörs av deras hastighet, tillförlitlighet och bekvämlighet. Med dessa kriterier blir optimal linje-effektivitet (och därmed järnvägsautomation) huvuduppgiften. Siemens garanterar med sin mångsidiga portfölj tillförlitlig drift.Järnvägselektrifiering

Siemens är din partner när det gäller att skräddarsy elektrifieringslösningar för kollektivtrafik. Vi är ledande genom att vi implementerar lösningar som bygger på beprövade produktlösningar. Fördel: Effektiva och tillförlitliga system för strömförsörjning och kontaktlinjer.
Service

I vårt omfattande utbud av tjänster ingår flexibla lösningar för professionellt underhåll, reservdelsförsörjning, modernisering och reparationer vid olyckor samt för test och validering av järnvägssystem – inklusive underhållstjänster som är perfekt anpassade till både nuvarande och framtida krav.Test- och valideringscentrum

Järnvägsoperatörer förväntar sig innovationer som fungerar riktigt redan från dagen de levereras. Men det blir allt svårare att testa på grund av att allmänna järnvägar utnyttjas allt mer. Det ackrediterade och certifierade test- och validerings-centret Wegberg-Wildenrath är det logiska svaret på ändrade förutsättningar i järnvägstrafiken.