Väglösningar

Dynamiska anpassningar till trafiksituationer som förändras ser till att trafikledningssystemen omedelbart ger önskade effekter och därmed bidrar till ökad säkerhet. Siemens levererar alla komponenter som behövs från en enda källa och håller på så vis igång tätorts- och fjärrtrafiken över hela världen.

Tunnlar

En väg som går genom en tunnel kan knappast jämföras med en vanlig väg. Markytan är mindre, utrymmet uppåt är begränsat, det finns inget dagsljus och oftast är manöverutrymmet mycket begränsat. Dessutom är de omgivande förutsättningarna för tunnellösningar inte beständiga. Beroende på kundens krav erbjuder vi antingen exakt konfigurerade individuella system eller integrerade helhetslösningar.Motorvägar

Enligt uppskattningar gjorda av FN kommer fem miljarder människor att bo i städer år 2030, vilket ungefär motsvarar 61 procent av världens befolkning. För att optimera motorvägarnas kapacitet och öka trafiksäkerheten har Siemens utvecklat en lösning för trafikleder inom tätorter som bygger på vår mångåriga erfarenhet av trafikledningsteknik och urban trafikhantering.
Landsvägar

Trafikledning stabiliserar, leder och separerar trafik för att få ett smidigt och snabbt trafikflöde. Med Siemens trafikledningssystem kan alla typer av trafikledningsenheter implementeras på landsvägar, både individuellt och kombinerat.Vägtullsystem

Siemens erbjuder kunder över hela världen kompletta elektroniska vägtullsystem. Vårt produktutbud kan hantera alla situationer, från enstaka vägsträckor till stads- och landsomfattande vägtullsystem. Tekniskt ligger vårt fokus på satellit- och videobaserade system.
Affärsmodeller

Den projektexpertis och djupa tekniska kunskap som Siemens har utvecklat, kontinuerligt förbättrat och realiserat genom åren gör att vi kan erbjuda färdiga trafiksystem av hög kvalitet för att möta individuella kundbehov.


eHighway - Eldriven godstransport på landsväg

I sökandet efter en hållbar framtidslösning för godstransporter på väg, är eldriven godstransport på landsväg en lovande metod. Siemens har föreslagit ett intelligent koncept för kommersiella, eldrivna godstransporter som kallas eHighwayService

För oss betyder inte service enbart kundservice – vi ser det istället som ett omfattande koncept av integrerad service som kunden alltid drar nytta av.