eHighway - Elvägar för lastbilar

Volymerna för internationell godstransport ökar och bristen på resurser leder till stigande priser och till att behovet av att minska CO2-utsläppen blir allt mer akut. På marknaden för passagerarfordon har dessa globala trender redan medfört att innovativa koncept har införts. Men inom sektorn för transportfordon har alternativ teknik ännu inte gjort några betydande framsteg.

Nu har Siemens utvecklat ett kostnadseffektivt alternativ till användning av fossila bränslen vid godstransport på landsväg – elektrifiering av godstrafik med eHighway som ett effektivt och resursbesparande alternativ som minskar miljöpåverkan.

Konceptet innebär att innovation kombineras med bred erfarenhet, eftersom det bygger på beprövad järnvägsteknik från Siemens.