Världens första elväg på allmän väg finns i Sverige!

Siemens har tillsammans med Region Gävleborg och Scania byggt en demonstra-tionsanläggning för elvägar på E16 utanför Sandviken. Här ska elektrifierad väg för
tunga lastbilar demonstreras och utvärderas under en tvåårsperiod.

Projektet är en del av en innovationsupphandling från Trafikverket 2015 och som finansieras av Trafikverket, Vinnova, Energimyndigheten, Region Gävleborg, Siemens, Scania och näringslivet. Upphandlingen ligger i linje med Sveriges ambitiösa klimatmål om en fossilfri fordonsflotta till 2030.

Längst med den två kilometer långa demonstrationssträckan har ett eHighway-system från Siemens installerats. Elhybridlastbilarna från Scania som trafikerar sträckan under tvåårsperioden kommer att dela vägbana med konventionella lastbilar och personbilar. När lastbilarna kör under den elektrifierade sträckan kommer de drivas på enbart hållbar och förnybar el. Testerna ska visa att teknologin i eHighway-systemet fungerar i daglig drift, under olika väderförhållanden och tillsammans med övriga trafikanter.

Syftet med projektet är att skapa ett kunskapsunderlag för industriella, kommersiella och politiska beslut om en eventuell fortsatt utveckling och implementering av elvägar i det svenska vägtransportsystemet för tung trafik.

Den elektrifierade vägen utanför Sandviken är den första av sitt slag, därutöver jobbar Siemens tillsammans med Volvo med en teststräcka i anslutning till hamnarna i Los Angeles och Long Beach i Kalifornien.

Sveriges första elväg