Related
Info
close
Att arbeta på Siemens

Att arbeta på Siemens

Du får styrkan hos ett av världens mest kända varumärken som plattform. Du får arbeta i en av de mest innovationstäta företagskulturer som finns, med möjlighet att vara med och lösa några av samtidens största utmaningar inom områdena industri, infrastruktur, energi samt hälso- och sjukvård.

Tänk dig att du blir en nyckelperson...

Dina initiativ och din förmåga att se möjligheter belönas med resurser som gör att du får se dina idéer förverkligas.

Tänk dig en arbetsplats där du inte behöver bli chef för att komma vidare. Där expertkompetens värderas lika högt som ledarskapsförmåga och ger dig samma utvecklingsmöjligheter.

Tänk dig sedan att få jobba med samhällsutveckling utomlands, i nästan vilken del av världen som helst. Eller – om du föredrar att stanna på hemmaplan – möjligheten att verka lokalt, men ändå påverka globalt.

Är det inte så att när det fungerar som allra bäst, pekar meningen med ditt jobb både utåt och inåt. Att få bidra till ett meningsfullt liv åt andra, ger mening åt dig själv.

Tänk dig den arbetsplatsen. Tänk dig Siemens.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?