Karriär och utveckling

Karriär och utveckling

Oavsett om du är civilingenjör eller ekonom med tekniskt intresse så finns det stora möjligheter för dig att hitta de utvecklingsmöjligheter som passar dig hos oss. Allt är beroende på din målsättning, dina intressen och din kompetens.

För att vi ska kunna fortsätta att vara en ledande innovatör i en digital värld behöver vi medarbetare med olika bakgrund, som är intresserade av att anta olika typer av utmaningar.

Siemens verksamhet har en fantastisk bredd. Därför finns det också möjligheter att inte bara byta jobb, utan till och med bransch, inom ett och samma företag.

Karriärutveckling är något för alla medarbetare. Alla medarbetare kan växa i sin roll och in i nya roller. Vi ser det som varje medarbetarens ansvar att ta ägarskap och driva sin egen utveckling. Din karriär på Siemens kan ta många olika vägar och leda i olika riktningar.

Utmanande projekt

Som anställd på Siemens möter du några av samhällets största utmaningar. Det finns gott om spännande arbetsuppgifter, och projekten är ofta stora med koppling till viktiga frågeställningar i samhället. När det gäller din personliga utveckling betyder detta att det egentligen bara är din egen vilja och ambition som sätter gränserna.

Spjutspetsteknik och innovationer

Siemens innehar för närvarande ca 60 000 patent världen över, varav 21 400 patent är kopplade till miljöportföljen. Vi har som mål att 5 % av vår omsättning ska utgöra kostnader för forskning och utveckling.
Dagens stora frågor ställer höga krav på våra medarbetare att hitta hållbara lösningar som passar kundernas behov. Inte bara människorna på utvecklingsavdelningen jobbar med den allra senaste tekniken. Det gäller i hög grad även våra konstruktörer, säljare, installatörer och montörer. I produktionen är många av jobben rena hantverk. Det finns ett nära och gott samarbete mellan forskning och hela kedjan till tillverkning och försäljning.

Global närvaro

Siemens finns i 190 länder. Det betyder att det finns stora möjligheter att arbeta i främmande miljöer och kulturer. Är du intresserad av att jobba utomlands och bygga upp ett stort globalt kontaktnät finns det stora möjligheter på Siemens.

Vill du hellre stanna i hemlandet kommer världen istället till dig. De flesta medarbetarna har daglig kontakt med kunder, leverantörer eller andra Siemenskollegor från världens alla hörn.

Mångfald

På Siemens finns en uttalad och väl etablerad policy som stödjer mångfald på arbetsplatsen. Vi erbjuder samma utvecklingsmöjligheter oavsett ålder, kön, etnisk härkomst, religion eller eventuella funktionshinder.

Vi ser mångfald som en tillgång, eftersom skiftande bakgrund och livserfarenhet bland medarbetarna ökar möjligheterna att ge olika perspektiv och hitta nya, innovativa lösningar på problem.

Balans i livet

Ibland kan arbete och privatliv vara varandras motsatser och många gånger är det en utmaning att kombinera dem. De flesta människor idag kan inte tänka sig att välja mellan karriär och en givande fritid. Man vill ha både och.

Hos Siemens får medarbetarna förutsättningar att kombinera ett ansvarsfullt arbete med familjeliv och en rik fritid. Nyckeln är ett gott ledarskap som på allvar fokuserar på medarbetarens behov för att därigenom skapa trivsel och engagemang. En kontinuerlig dialog om balansen i livet är med andra ord en viktig framgångsfaktor för Siemens.