Traineeprogram Siemens AB

Om traineeprogrammet

Innehåll

Det övergripande syftet med vårt traineeprogram är att säkerställa kompetensförsörjning till nyckelpositioner inom Siemens. Vårt traineeprogram har en gedigen historia och stark ställning som bidrar till en utveckling av organisationen.

Programmet består övergripande av följande delar

  • Som civilingenjör börjar du direkt din karriär i en av våra divisioner och tillbringar stora delar av ditt traineeår med att lära känna din och andra divisioner samt fördjupa dina kunskaper. Efter avslutat traineeprogram fortsätter du din karriär inom divisionen. Under programmet får du givetvis lära känna hela företaget för att få en bred bas att stå på och ett viktigt helhetsperspektiv. 
    Som ekonom lär du känna ekonomiorganisationerna för de olika divisionerna samt Central Finans/Controlling under traineeåret för att sedan gå vidare till spännande utmaningar inom företagets ekonomiorganisation.

  • Programmet inleds med två veckors introduktion följt av fyra praktikperioder på olika avdelningar i företaget som du själv i stor utsträckning är med och väljer. Den sista perioden sker utomlands på något av våra huvudkontor i Europa.

  • Som trainee får du kunskap om företaget, verksamheten och produkterna, stöd i din personliga utveckling samt bekantar dig med den globala koncernen. Under programmets gång får du möjlighet att bredda din kompetens inom många olika områden som du påverkar själv i mycket hög utsträckning.

  • Parallellt med praktikperioderna får du teoretisk utbildning i till exempel företags- och produktkännedom, försäljning, ledarskap, projektledning samt professionellt agerande i en mångkulturell och internationell miljö.

  • Du ges även möjligheter till studiebesök både inom Siemens och på andra företag.

  • Tillsammans med dina traineekollegor driver du även företagsövergripande utvecklingsprojekt samt engagerar dig i företagets Employer Branding-arbete, parallellt med dina praktikperioder.


Placering

Som trainee är du tillsvidareanställd på Siemens AB med placering på vårt huvudkontor i Upplands Väsby utanför Stockholm (fr om november 2017 Arenastaden, Solna). Det är här du tillbringar din tid under traineeprogrammet även om andra placeringsorter kan bli aktuella om du väljer en praktikperiod på ett annat kontor.

Ansökan

Ansökan öppnar i januari 2018