Anbudsförfaranden, skall- och bör-krav

den 17 maj 2017

Besök i Ängelholm med kollegor

Tiden bara flyger fram och det är så dags för mitt andra inlägg här på bloggen. Som jag skrev innan jul skulle min nästa period tillbringas på vår division Mobility, som jobbar med det mesta inom elektrifiering och automatisering inom infrastruktur.
Mobility är lite speciell jämfört med de flesta andra divisionerna på Siemens då de till väldigt stor utsträckning jobbar mot offentlig sektor, och då framförallt mot Trafikverket. Detta medför som ni säkert vet att offerter som lämnas in hamnar under lagen om offentlig upphandling.  Det resulterar i att själva upphandlingsprocessen sker på ett väldigt annorlunda sätt jämfört med när kunden är en privat aktör.

Processen är sådan att kunden, i detta fall Trafikverket,  i sin anbudsförfrågan har kravställt en rad olika parametrar som antingen är skall-krav eller bör-krav¬. Skillnaden framgår redan på namnet, dvs. ett krav måste eller bör vara uppfyllt för att offerten ska vara giltig för upphandlingen. I fallet med bör-krav kan hur väl man uppfyller dessa komma att viktas i utvärderingen av anbuden.  I mitt fall hade vi dock endast skall-krav, vilket knappt kan sägas vara ”endast” då det var närmare 1000 stycken. I slutänden  kommer de olika anbuden utvärderas enbart på pris, där anbudet med lägst total summa vinner upphandlingen.


Byte till affärsutveckling och marknadsanalys

Så nu är det bara för min del att hålla tummarna och hoppas att vi lyckats med detta, då jag har gjort ytterligare en förflyttning inom organisationen. Denna gång inom Business Development för våra två industri-divisioner där jag tittar närmare på marknadsanalys och hur vi arbetar med nya kunder.

Som ni märker är det verkligen varierade uppgifter man ställs inför vilket är något av det jag uppskattar mest med Siemens traineeprogram, näst efter alla trevliga kollegor man får möjlighet att jobba med på de olika divisionerna. Snart är det även dags att bekanta mig med mina tyska kollegor då min sommar kommer att tillbringas i Tyskland där jag kommer arbeta med våra lösningar för intelligenta elnät.
Har du några funderingar kring Siemens i allmänhet eller traineeprogrammet i synnerhet som du vill veta mer om så tveka inte att höra av dig. Så ska jag göra mitt bästa för att svara på dina frågor.

Bästa hälsningar
/ Linus Nordgren 
linus.nordgren@siemens.com