Tools

Siemens SverigeSiemens Sverige

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Därför ska du söka till traineeprogram

den 8 december 2014

Siemens kontor I Upplands Väsby

Äntligen har det blivit min tur att bidra till bloggen! Känns motiverande att få beblanda mig med de blivande stjärnskott vars ord har förgyllt Siemens traineeblogg tidigare. Jag är egentligen inget fan av bloggar eller bloggande, men i detta fall kändes det tillslut annorlunda. Denna blogg är ju trots allt fylld med livsviktig information. Informationen kan ju, om ni läser bloggen, leda till att ni väljer att söka er till vårt traineeprogram eller till Siemens i övrig. Ni förstår ju själva, detta kan bli helt avgörande för er framtid. Nu var jag dramatisk men det är gott att vara det ibland. Senare i detta inlägg kommer jag berätta den i särklass viktigaste anledningen till varför du ska söka något av Siemens traineeprogram.


Jag heter alltså Joel Kanebjörk och är en av Siemens traineer i Upplands Väsby. Mer i detalj har jag divisionen Energy Management (EM) som hemmadivision. I korthet levererar EM produkter, system och lösningar för pålitlig och intelligent överföring och distribution av elkraft. Med detta som bakgrund tänkte jag försöka delge hur en helt vanlig dag ser ut för mig på huvudkontoret i Upplands Väsby. Den är mer spännande än vad man kan tro.


Som trainee har man oftast fler mindre projekt igång samtidigt. För att exemplifiera kan en dag se ut som följer: efter att ha gått igenom mailen har jag planerat att följa en av de tekniker som via dator ritar våra mellanspänningsställverk. Eftersom våra kunders tekniska krav markant skiljer sig från varandra måste varje ställverk ritas och dimensioneras individuellt. Detta sker i ett dataprogram som kommunicerar med våra fabriker utomlands. Att få se hur ställverken dimensioneras i teorin blir än mer effektfullt när man vid senare tillfällen får komma ut och se ett ställverk i praktiken. Efter lunch fortsätter jag sedan mitt arbete med en marknadsanalys jag jobbar på individuellt. Målet är att jag i slutändan ska kunna estimera hur mycket som kommer investeras i nya generatorställverk inom den svenska vattenkraften kommande år. En extremt givande uppgift på många sätt.


Dagen avslutas senare med att jag på eftermiddagen får medverka i ett anbudsmöte där man går igenom ett av våra anbud som inom kort ska skickas till kund. Kunden har tidigare skickat en förfrågan på några av Siemens produkter, en förfrågan som i grova drag innehåller en teknisk och kommersiell kravspecifikation på ett uppkommet behov hos kunden. Den tekniska specifikationen beskriver hur kunden vill att tekniken, produkterna, ska dimensioneras och den kommersiella delen beskriver exempelvis hur kunden ska utbildas för att kunna hantera produkten. Anbudet som ska skickas till kunden innehåller alltså Siemens lösning på kundens tekniska och kommersiella specifikationer. Anbudsmötet syftar till att kontrollera så att allt finns med i anbudet samt, om anbudet är av större dignitet, att våra chefer får göra ett slutgiltigt godkännande av anbudet. Så kan en vanlig dag se ut för mig.


Nu vill jag berätta varför man ska söka Siemens traineeprogram: anledningen grundar sig i att själva ansökningsprocessen är extremt lärorik. De flesta vet att det är högt söktryck på traineetjänster, vilket inte går att ifrågasätta. Men tyvärr upplever jag att många drar sig för att söka just traineetjänster av just den anledningen. Men se det som ett tillfälle att öva på din förmåga att presentera dig själv på ett bättre sätt. Om det nu skulle vara så att man inte får en traineetjänst så är det mycket vunnit inför nästa ansökan du gör. Du får trots allt ditt CV granskat. Du kan få testa på att göra logiktest, något som du troligtvis kommer stöta på igen. Och du får framförallt lära dig att presentera dig själv och dina erfarenheter inför nya människor, något som man aldrig kan få nog av. Så sök!

/ Joel Kanebjörk

joel.kanebjoerk@siemens.com