Tools

Siemens SverigeSiemens Sverige

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Framtiden är redan här!

den 30 mars 2016

Framtidens tillverkning är redan här!

Då har turen äntligen kommit till mig att blogga, och vem är då jag? Mitt namn är Daniel Lundberg och jag är en rumpmas från Avesta, industriromantiker och näringslivs/börsfantast, och även den enda ekonomen i Traineegänget på Siemens AB. Jag har nu avverkat cirka halva tiden av Traineeåret och man kan lugnt säga att tiden går fort när man har roligt. Jag har fördelat mina traineeperioder över tre olika divisioner, och har under denna tid fått stifta bekantskap med världens kanske bredaste och framförallt intressantaste produkt- och serviceportfölj. Framförallt har jag med stort intresse och förtjusning följt och deltagit i Siemens pågående korståg att digitalisera tillverkningsindustrin.

Digitalisering, innovation och framtidens tillverkning
Som den industriromantiker jag är tänkte jag ta tillfället i akt och skriva om digitalisering, innovation och framtidens tillverkning, och den viktiga roll som Siemens spelar i det här sammanhanget.

Siemens har genom sin breda och djupa produktportfölj, och sin expertis inom automation och elektrifiering en självklar och unik position för att gå i bräschen för den så kallade fjärde industriella revolutionen, industri 4.0. Industri 4.0 är visionen om den framtida tillverkningen. Mer specifikt handlar visionen om en helt automatiserad produktionsmiljö, där robotar och sensorer längs med hela produktionskedjan kommunicerar med varandra, något som brukar kallas för Internet of Things (IoT). De stora mängder data som kommer från sensorerna i produktionskedjan kan analyseras och användas för att maskiner och robotar själva ska kunna förutspå fel, och automatiskt trigga igång underhållsarbete vid behov.

Digitaliseringen inom tillverkningsindustrin är fortfarande i sin linda om man jämför med andra branscher så som finans, musik och detaljhandel, där den digitala revolutionen har kommit betydligt längre. Utvecklingen av Industri 4.0 kommer att påverka tillverkningsindustrin i grunden och medföra ett skifte av affärsmodeller inom all form av tillverkningsindustri. Potentialen för industrin är enorm och ligger bland annat i ökad produktivitet, flexibilitet, up-time och säkrare arbetsmiljö för oss människor, men även i minskade produktionskostnader.

Visst låter detta helt fantastiskt, men det allra mest fantastiska med denna vision är att den redan är en verklighet... I alla fall för Siemens! Siemens har redan realiserat en digitaliserad tillverkningsprocess på två siter, en i Tyskland och en i Kina. Senare i vår kommer jag och mina traineekollegor förhoppningsvis besöka denna tyska site under en tjänsteresa.

Avslutningsvis så tror jag att denna industritransformation inte är ett alternativ utan en förutsättning för framtida konkurrenskraft. Visst går vi en otroligt spännande tid till mötes?!

Väl mött

/ Daniel Lundberg
daniel.lundberg@siemens.com