Tools

Siemens SverigeSiemens Sverige

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Om projektinköp och turbiner

den 12 januari 2015

Bild på Norrmalmverkstaden där slutmontaget håller hus. Kringutrustning ses också på bilden.

Mitt namn är Maja Bärring och sedan första september är jag trainee på Siemens Industrial Turbomachinery. Här utvecklar, tillverkar, säljer, levererar och underhåller vi gasturbiner som är placerade runt om i världen. Vi är lokaliserade i Finspång i Östergötland där vi är 2800 personer som arbetar med hela kedjan för gasturbiner och det är den största produktionsenheten inom Siemens i Sverige.

Jag har läst maskinteknik i Lund och valde att inrikta mig mot produktion och logistik. Att jag nu arbetar på en produktionsenhet med verkstäder med mer än hundra år på nacken är något som verkligen intresserar mig. Under den första månaden genomförde jag och mina traineekollegor en verkstadspraktik där vi fick följa hela kedjan under tillverkning av en gasturbin. Det var en väldigt intressant erfarenhet och viktigt del för förståelsen för vad det är vi arbetar med. En annan sak som jag blev medeveten om under min verkstadspraktik är hur stor del av den färdiga turbinen som består av inköpta artiklar från våra leverantörer. Det väckte mitt intresse att förstå hur vi arbetar med våra leverantörer och hur det är att arbeta med inköp på Siemens. Därför är jag nu under min första praktikperiod på inköp.

På inköp sitter jag på en avdelning som ansvarar för projektinköp på det som kallas packen och inkluderar all kringutrustning till en turbin. Det handlar om t.ex. växellådor och luftintag som ska anpassas till kundens specifika krav. Under mina veckor på inköp har jag fått gå in som ersättare på projektmöten, delta vid förhandling och avstämningen med leverantör samt se hur ett möte med kund genomförs.

Eftersom mina tidigare erfarenheter av inköp var begränsade hade jag en föreställning om att det i stor utsträckning bara handlar om att få det bästa priset på en detalj. Under de gånga veckorna har jag fått större insikt i att det i många fall är de tekniska specifikationerna, ritningarna och progressionen av materialförsörjning till produktion som står i fokus vid möte med leverantör eller kund. Det har varit en intressant erfarenhet och jag ser fram emot kommande insikter om verksamheten under mitt år som trainee. 

/Maja Bärring

maja.baerring@siemens.com