Tools

Siemens SverigeSiemens Sverige

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Lärdomar från en praktikperiod

den 19 augusti 2014

Emma på vift

Serviceorganisationen utgör en betydande del av den totala turbinverksamheten här i Finspång. Med ca 800 medarbetare kan man väldigt förenklat säga att vi ser till att vår maskinflotta blir väl omhändertagen med regelbunden tillsyn under hela maskinens livscykel.

I serviceorganisationens logistikfunktion har jag valt att förlägga en, eller faktiskt två av mina fem praktikperioder. Sommaren är vanligtvis tiden för utlandspraktik för oss traineer på Siemens i Finspång. I mitt fall blev det lite annorlunda då jag fått en uppgift som behövde lite mer tid än ordinarie 10 veckorsperiod och som dessutom krävde en hel del resande. Här fick Siemens traineeprogram tillfälle att leva upp till mina förväntningar om ett flexibelt program med stora möjligheter. När jag presenterade mitt önskemål om att få avstå utlandspraktiken till förmån för detta projekt och då slå ihop två praktikperioder var det aldrig något problem.

Därför har jag under de senaste månaderna fått möjlighet att möta och studera sammarbetet med de regionala Siemensbolag som serviceorganisationen arbetar med i kontakten med slutkunder runt om i världen. I mitt uppdrag har jag haft fokus på processen för leveranser av reservdelar. Detta har för min del inneburit besök på Siemenskontor i flera olika länder med olika kulturer. Det har varit många spännande möten och kulturskillnader. För egen del har det varit mycket utvecklande att få vara med och uppleva dessa skillnader, allt från striktare hierarkier till att komma som arbetande kvinna i ett arabland och självklart de ibland komiska språkförbistringar som kan uppstå. Resultatmässigt för mitt projekt har detta också varit givande, dels då samarbetet mellan kontor kan förstärkas ytterligare genom ett ökat intresse för varandras organisationer, men även för att en förståelse för de ingående processerna i en leverantörskejda (Supply Chain) kan skapa möjligheter för ytterligare förbättringar och effektiviseringar framåt.

Спасибо большое/ Shukran akthir/ Danke schön/ Kop Khun Kha/ Tack så mycket

Emma Rydén
emma.ryden@siemens.com