Tools

Siemens SverigeSiemens Sverige

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

London över dagen

den 17 april 2014

Sedan i november förra året har jag varit delaktig i en kundanalys som görs vartannat år som ett samarbete mellan de två Siemensklustren Sydvästeuropa och Nordvästeuropa (vilka inte existerar längre – men det är en annan historia) för Siemens sektor Infrastruktur & städer. Analysen görs för samtliga divisioner i samtliga europeiska länder och för egen del har det inneburit ansvar för affärsområdet Building Technologies samt de nordiska länderna.

Eftersom projektgruppens medlemmar har sina kontorsplatser i olika länder (Sverige, Danmark, Storbritannien, Belgien och Grekland) sker veckovisa avstämningar på LiveMeeting, men vid två tillfällen har vi dock träffats fysiskt för avstämning med sektorcheferna för Syd- och Nordvästeuropa (tillika vd:ar för Siemens i Belgien och Danmark) och det har då skett i London och Köpenhamn.

Mötet i London tog plats på The Crystal (läs mer här: http://www.thecrystal.org), Siemens kristallformade ikonbyggnad i the Royal Docks, en av världens mest hållbara stadsbyggnader som innehåller en kombination av kontor för Siemens City Account Management för London, kongresshall och en utställning av världens megatrender (samt givetvis hur Siemens teknik kan tackla dem). Att resa tur och retur London på 20 timmar för ett heldagsmöte var något påfrestande, men väldigt givande!

/ Oskar Strand
oskar.strand@siemens.com