Tools

Siemens SverigeSiemens Sverige

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Viva España!

den 24 april 2014

Oskar, Martin, Emil och jag utanför Siemens kontor i Cornella.

Siemens traineer får vid traineeårets början en gemensam studiebesöksbudget att förvalta under året. All planering, så väl ekonomisk som praktisk görs av oss. Jag kommer ihåg att det kändes väldigt roligt i början av året när vi satte oss ner för att leta fram produktionsenheter, kunder, leverantörer och andra instanser som kunde tänkas vara intressanta samt lärorika för oss att besöka. Syftet med besöken är att vi ska ta med oss lärdomar och erfarenheter för att sedan applicera dem själva eller föra dem vidare inom Siemens verksamhet.

I förra veckan gjorde vi vårt första studiebesök och då åkte vi till Spanien!

Vårt första besök bestod av en dag på en Siemensfabrik i Cornella, Spanien. Där produceras frekvensomriktare samt motorer och signalsystem till tåg och annan spårbunden trafik. Nog för att produktion av motorer alltid är spännande för fyra ingenjörer men den verkliga anledningen till att vi valt att besöka just Siemens i Cornella var deras mycket framgångsrika LEAN-projekt. Vi blev mycket väl bemötta av vår lokala Siemens-kontakt som hade planerat en välfylld dag för oss med en grundlig genomgång av LEAN-projektet och en tre timmars rundvandring i fabriken. Till och med fabrikschefen tog sig tid till att komma förbi och hälsa oss välkomna! Om jag får göra en grov förenkling så handlar LEAN i stora drag om sunt förnuft, om att var sak har sin plats och om att onödigt svinn av såväl material som tid skall minimeras. Det kan dock vara nog så avancerat att framgångsrikt implementera ett LEAN-projekt och det har krävts många timmars planering, utbildning av personal samt omstrukturering av verksamheten för att projektet skulle bli så framgångsrikt som det faktiskt blev. Besöket var mycket lärorikt men framför allt så var det inspirerande att se hur stolt och glad personalen var över framstegen som gjorts med gemensam kraft.

Den andra dagen åkte vi tillsammans med en representant från Siemens Spanien för att besöka biltillverkaren SEAT. SEAT ligger i Martorell och har en gigantisk fabrik på 2 km2 med 13 000 anställda. Dagens tema var energieffektivisering och i detta fall även hur Siemens egna energiövervakningssystem Bdata har hjälp SEAT att just energieffektivisera sin verksamhet. Bdata ger bland annat kunden möjlighet att övervaka sin energianvändning i nutid, prognostisera framtida energibehov och optimera verksamheten utifrån energipris och produktionsbehov. Vi fick följa med SEAT:s energiingenjör på en rundvandring till kontrollrummet där styrningen av energianvändningen sker och genom karosstillverkningen där robotar svetsar karosser och sammanfogar bildelar så synkroniserat att de nästan slår balettdansarna i Svansjön på fingrarna.

Trötta men upprymda efter två välfyllda och spännande dagar återvände vi till vårt hotellrum för att avsluta en lyckad studiebesöksresa med lokala Tapas och ett glas Sangria.

Gracias por su atención! Adiós!

/ Hanna Blomström

hanna.blomstroem@siemens.com