Jacob Bergman

Jacob Bergman

Namn: Jacob Bergman
Anställning: Trainee på Siemens Financial Services AB
Utbildning: Civilekonomexamen från International Business Programme inriktning finansiering samt kandidatexamen i nationalekonomi, båda från Umeå Universitet

_________________________________

Jag heter Jacob Bergman och har studerat det internationella civilekonomprogrammet med inriktning finansiering, samt tagit en kandidatexamen i nationalekonomi, vid Umeå Universitet. Under min studietid har jag varit iväg på två utbytesterminer, en i Shanghai på Fudan University och en på Norges Handelshögskola i Bergen.

Tidigare erfarenhet från banksektorn ledde mig in på fortsatt jobb inom finans och traineeprogrammet på Siemens Financial Services (SFS). SFS erbjuder finansieringslösningar för såväl Siemens som för andra företag. Traineeprogrammet inom SFS är längre jämfört med de andra traineeprogrammen inom Siemensföretagen då det sträcker sig över två år, fördelat på tre åttamånadersperioder. Jag gjorde min första traineeperiod inom risk på det nordiska huvudkontoret i Umeå och gör för närvarande min andra period på Oslokontoret, där jag jobbar med marknadsanalys, prospektering och andra säljstödjande aktiviteter.

Jag är uppvuxen i Umeå och på fritiden gillar jag att sporta och att resa.