Oscar Hallberg

Namn: Linus Nordgren
Anställning: Trainee på Siemens Financial Services AB
Utbildning: Master inom Electric Power Engineering

_________________________________

Mitt namn är Linus Nordgren och jag är en västkustpojk som nu testar lyckan på Sveriges ostkust istället. Jag kommer närmast från Göteborg och Chalmers där jag läst elektroteknik med en master inom Electric Power Engineering. Jag har under mina fem år på högskola lyckats avverka tre skolor. Utöver Chalmers studerade jag mina två första år vi Lunds tekniska högskola och mitt fjärde år vid ETH Zürich i Schweiz.

Jag har alltid haft ett stort intresse för energi och klimatsmarta lösningar, vilket gjorde att jag sökte mig till Siemens, där dessa är en del av kärnverksamheten. Traineeprogrammets utformning är även något som jag tror passar mig som handen i handsken då den ger en unik inblick i företagets olika verksamheter, något jag tänker undersöka närmare under det kommande året tillsammans med er här på bloggen.