Mathilda Johansson

Namn: Mathilda Johansson
Anställning: Trainee på Siemens Industrial Turbomachinery AB
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik, Luleå tekniska universitet

_________________________________

Mitt namn är Mathilda och jag kommer från en liten halvö mitt i Vänern, strax utanför Vänersborg. Efter gymnasiet flyttade jag upp till Luleå där jag tog min examen i maskinteknik med inriktning teknisk mekanik, vilket innebär beräkningar och simuleringar inom hållfasthetslära och strömningsmekanik. Jag tog även möjligheten att under mina år i Norrbotten plugga en termin utomlands i Melbourne, Australien, där även mitt intresse för jetmotorer och gasturbiner väcktes.

Mitt examensarbete skrev jag på GKN Aerospace i Trollhättan, där jag undersökte hur olika installationsmotstånd i överljudsplan påverkar en flygmotors prestanda. Traineeprogrammet här på Siemens i Finspång sökte jag för att få en bredare samt djupare förståelse för ett företag som går från idé till färdig produkt samt levererar avancerade tekniska lösningar på en hårt präglad energimarknad.

Vid sidan av jobbet är jag en naturmänniska som gillar allt från att åka skidor, fjällvandra eller åka ut till havet. Jag försöker även hinna med att spela Lacrosse på fritiden, något som jag snappade upp under studietiden. Det ska bli riktigt intressant och givande att under traineeåret få komma ut i verksamheten och se både hur Siemens som företag fungerar, men också få en djupare förståelse kring den avancerade tekniken som krävs runt en gasturbin.