Alisea Moyseenko Isaksson

Alisea Moyseenko Isaksson

Namn: Alisea Moyseenko Isaksson
Anställning: Trainee på Siemens Financial Services AB
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet, inriktning mot finansiering ; Masterexamen från Minsk statliga lingvistiska universitet, inriktning mot simultantolkning samt lingvistik

_________________________________

Jag heter Alisea Moyseenko Isaksson  är född och uppvuxen i Östeuropa och Baltikum.  Som barn var jag intresserad av främmande språk och kulturer, därför påbörjade jag min yrkesbana i ett område helt skilt från siffror, regressionsanalyser och riskrapporter. Jag tog Masterexamen inom tolkning från engelska och svenska till ryska och kom till Sverige i augusti 2008 för att arbeta som tolk.

Parallellt med arbetet i egen firma började jag läsa till civilekonom på Stockholms universitet. Mot slutet av mina studier blev jag intresserad av likviditetsfrågor. När det blev dags att söka jobb, var det återigen intresse som styrde. Jag ville arbeta med finansieringslösningar, helst inom stora och tunga branscher såsom energi och medicinsk teknik, på ett företag med internationell verksamhet. Då fick jag upp ögonen för Siemens och dess traineeprogram, som ger en unik möjlighet att prova på flera olika områden både i Sverige och utomlands.

Min första traineeperiod påbörjades i september 2014 inom område Business processing på det nordiska huvudkontoret i Umeå, där jag arbetar med hantering av finansiella avtal. Jag välkomnades varmt i ett team av erfarna och dedikerade kollegor vars engagemang och yrkesstolthet smittar av sig.

Då jag inte jobbar med finans, njuter jag av segling i Stockholms skärgård, jazz, konst och litteratur.