Hållbar utveckling - ett mål, ett ansvar och en möjlighet

Vi på Siemens talar inte bara om hållbarhet, vi har gjort hållbar utveckling – ekonomi, miljö och samhällsansvar till en hörnsten i hela vår verksamhet.