Företagsfakta Siemens AB

Namn

Siemens AB

Besöksadress

Evenemangsgatan 21

Postadress

Box 4044, 169 04 Solna

Godsadress

Evenemangsgatan 25, 169 79 Solna

Tfn

08-728 10 00

E-post

info.se@siemens.com

Webbplats

www.siemens.se

Organisationsnr/ F-skattesedelnr

556003-2921

VAT-nummer
(Mervärdesskattenr)

SE556003292101


Bankförbindelse

Betalningar i SEK
Danske Bank
Konto: 1240-011 8884
Swiftkod: DABASESX
IBAN: SE51 1200 0000 0124 0011 8884
 
Betalningar i EUR
Deutsche Bank
Konto: 203700000
Clearingnr: 70070010
Swiftkod: DEUTDEMM
IBAN: DE65 7007 0010 0203 7000 00

Betalningar i USD
JP Morgan Chase Bank
Swiftkod: CHASGB2L
IBAN: GB34 CHAS 6092 4225 4632 02

Bankgiro

722-3498 SEK

Faktureringsadress

Siemens AB
FE 425
838 80 FRÖSÖN
    
eller
SiemensAB.SE.P.100687-3@docinbound.com

En faktura per PDF, och alltid märkt med vårt inköpsnummer.

Försäkringar

AON Svenska AB (försäkringsmäklare)

Ägare

Ingår i Siemenskoncernen

Styrelse

Klaus Helmrich (Ordförande)
Jochen Schmitz
Ulf Troedsson
Matthias Grossmann

Arbetstagarrepresentanter:
Mats Hultgren, Unionen
Eva Eliopoulos, Unionen
Torbjörn Olsson, Unionen (suppleant)
Janita Lantz, Unionen (suppleant)
Jan Åkesson, Sveriges Ingenjörer
Bengt Wedin, Ledarna (suppleant)

Styrelsens säte

01 Stockholms län / 80 Stockholm kommun

Etableringsår

1898

Kollektivavtal

Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Antal anställda

ca 1500

Omsättning

Ca 5 miljarder SEK

Orderingång

Ca 9 miljarder SEK

Kreditrating

AAA

Kvalitetscertifiering

SS-EN ISO 9001:2015, Intertek-Semko

Miljöcertifiering

SS-EN ISO 14001:2015, Intertek-Semko