Siemens sekretesspolicy

Status: 2015-02-02

Upprätthållande av säkerheten och skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Siemens. Med anledning härav driver det Siemensföretag som det hänvisas till nedan under ”Företagsinformation” (”Siemens”) sina webbplatser i enlighet med tillämpliga lagar och regler avseende dataskydd och datasäkerhet.
Nedan ges information om vilka typer av uppgifter vi samlar in på dessa webbplatser som drivs av Siemens samt i vilka syften vi använder dem och, i förekommande fall, med vilka parter vi delar dem med.

Insamlade uppgifter och syftet med bearbetningen

 
Vi använder cookies på dessa webbplatser. Du hittar mer information om detta i vår Cookie Policy. I denna policy beskrivs även hur du kan blockera användning av cookies och uppgifter som inhämtats via cookies i anonymiserade eller pseudonymiserade användningsprofiler.
Besök på våra webbplatser loggas i syfte att ta fram säkerhetsanalyser och för att skydda mot cyberattacker. Med undantag för IP-adressen samlas inga personuppgifter in i samband med detta. IP-adresser analyseras enbart i händelse av en cyberattack. Loggdata raderas regelbundet utan oskäligt dröjsmål.
Insamling av personuppgifter (t.ex. namn, adresser, telefonnummer eller e-postadresser) i samband med driften av våra webbplatser sker enbart om du frivilligt har lämnat ut sådana uppgifter till oss (t.ex. genom registrering, kontaktförfrågningar, undersökningar m.m.) eller när vi har rätt att bearbeta eller använda sådana uppgifter med stöd av ditt medgivande eller sådan rätt ges med stöd i lag.
Generellt använder vi personuppgifter enbart i det syfte för vilket du lämnade ut uppgifterna till oss, t.ex. för att besvara dina förfrågningar, hantera dina beställningar eller ge dig tillgång till viss information eller erbjudanden.
 

Delning av data

I den utsträckning du har gett ditt medgivande eller när vi annars har laglig rätt att göra det kan vi komma att dela dina personuppgifter med Siemens dotterbolag i de syften som vi beskriver ovan.
I syfte att driva webbplatsen och tillhandahålla tjänster via webbplatsen arbetar Siemens med tjänsteleverantörer för t.ex. datordrift och IT-underhåll.
Dessa tjänsteleverantörer kan eventuellt vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”tredje länder”) i vilka tillämplig lagstiftning inte ger samma skydd för personuppgifter som i ditt hemland. I dessa fall vidtar Siemens åtgärder för att säkerställa en godtagbar nivå på dataskyddet. T. ex ingår Siemens avtal med dessa tjänsteleverantörer för att tillförsäkra en lämplig säkerhetsnivå för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi. delar inte heller dina personuppgifter med Siemens dotterbolag i tredje länder innan de har implementerat våra bindande företagsregler (Binding Corporate Rules, BCR) gällande skydd av personuppgifter. Mer information om Siemens BCR finns under ”Nedladdningar”.
Data delas enbart i samband med och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Siemens säljer eller marknadsför inte dina personuppgifter till tredje part.

Frågor och kommentarer samt ändringar

Siemens gör sitt bästa för att besvara en förfrågan från dig om insamlandet av personuppgifter och kommer, i tillämpliga fall, korrigera, rätta eller ta bort dina personuppgifter. Om du vill göra en sådan förfrågan eller om du vill skicka frågor, förslag eller kommentarer om den här sekretesspolicyn klickar du på Kontakt.
Denna sekretesspolicy uppdateras löpande. Du kan se datumet då policyn senast uppdaterades högst upp på den här sidan.