Gas- och ångturbiner

Siemens utbud av gas- och ångturbiner har utvecklats och designats för att möta utmaningarna från en dynamisk marknad. Våra gasturbiner har kapaciteter från 5 till 375 MW, och ångturbinerna från 45 kW till 1900 MW. Alla är utformade med din lönsamhet i åtanke. Oavsett tillämpning uppfyller våra turbiner kraven på effektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet, vilket ger låga livscykelkostnader och bästa möjliga avkastning på investeringen.