Kraftverk

På dagens komplexa energimarknad är Siemens en stark partner som kan förse dig med en konkurrenskraftig kraftverkslösning som ökar lönsamheten för ditt företag.


Gaskraftverk

Gasturbindrivna kraftverk, enkla samt kombikraftverk och kraftvärmeverk


Ångkraftverk

Kol- och oljeeldade ångturbinsdrivna kraftverkslösningar och BENSON® Boiler-tekniker.


Integrerad förgasning med kombicykel

Förgasning, syntesgasberedning och kombicykel för effektiv kolbaserad energiproduktion med låga utsläpp.


Kolavskiljning

Avskiljning av koldioxid från syntesgas eller rökgas på fossildrivna förbränningsanläggningar.


Konventionell ö

Kolfria ellösningar för stora kärnkraftsreaktorer.