Vindkraft

Innovation har gjort vindkraft till en stark konkurrent till konventionell kraftproduktion. Siemens är en av världens ledande leverantörer av land- och havsbaserade vindkraftslösningar. Nästan 13 000 vindkraftverk runt om i världen med en total kapacitet av 21 GW hjälper till att förse vår värld med förnybar energi.

Siemens serviceteam ser till att vindkraftverken fungerar optimalt under hela sin livslängd.

Produktplattformar

Landbaserad vindkraft


Våra vindkraftverk är indelade i två produktplattformar: vindkraftverk med växellåda och direktdrivna vindkraftverk.

Siemens direktdrivna vindkraftverk har 50 procent färre rörliga delar jämfört med vindkraftverk med växellåda. Det bidrar till förbättrad prestanda samt enklare servicearbete. Dessutom blir transporten och installationen av vindkraftverken mer kostnadseffektiv.

 Läs mer (eng)

Siemens är en av världens ledande leverantörer av landbaserade vindkraftslösningar.

 Läs mer (eng)

Havsbaserad vindkraft

Service


Siemens erbjuder oöverträffad erfarenhet och tillförlitlighet inom havsbaserad vindkraft. År 2007 levererades vindkraftsparken Lillgrund i Öresund till Vattenfall. Siemens stod för en nyckelfärdig leverans inklusive design, konstruktion, och installation av de 48 turbinerna samt integration av den elektriska infrastrukturen. Vindkraftsparken har en installerad effekt på 110 MW, vilket motsvarar el till 49 000 hushåll.

 Läs mer (eng)

Siemens urbjuder servicearbete under vindkraftverkets hela livslängd. Smarta lösningar för övervakning på distans och förebyggande serviceplanering minskar kostnaderna för våra kunder.

 Läs mer (eng) Fjärrövervakning Service i Sverige

Siemens teknik inom vindkraft och globala kundreferenser

Teknik

Sedan Siemens för 30 år sedan började arbeta inom vindkraftsindustrin har vi kontinuerligt uppfunnit, utvecklat och utformat nya komponenter av hög kvalitet.


Avisning

Säker och beprövad teknik för avisning. Siemens har lång erfarenhet av att arbeta med vindkraft i kallt klimat och vi lanserade vårt första avisningssystem 1994.


Globala referenser

Nästan 13 000 vindkraftverk runt om i världen med en total kapacitet av 21 GW hjälper till att förse jorden med förnybar energi. Här hittar mer information om våra globala referenser.


Arbeta på Siemens

Vill du arbeta på Siemens? Du får arbeta i en av de mest innovationstäta företagskulturer som finns, med möjlighet att vara med och lösa några av samtidens största utmaningar.