En dag på jobbet med Eva Ingverud

Vi har tagit en pratstund med Eva Ingverud som har arbetat 2,5 år på Siemens som ansvarig inom vindkraft för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet, det vi på Siemens benämner QEHS.

Vad innebär ditt arbete Eva?
- Jag försöker leva efter Siemens två utmanande visioner – Zero Harm och Zero Defects. Vi ska arbeta så säkert att ingen medarbetare skadar sig under arbetsdagen. Vi ska även ha så bra kvalitet i det vi gör att vi aldrig skickar något felaktigt vidare till nästa steg i kedjan, oavsett om det är en intern eller extern kund.  För mig innebär det kortfattat att jag ska göra rätt saker från början för att undvika skador på person eller produkt.

I min roll hjälper jag vår organisation att tolka krav från våra kunder och myndigheter samt verkställa Siemens interna regelverk inom  QEHS. Jag skapar också förutsättningar för att vi ska leva upp till krav och regler. Eftersom Siemens ledningssystem är certifierat mot de internationella standarderna ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001 innebär det att vi har processer som beskriver hur vi ska arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under året genomförs flera revisioner där vi följer upp verksamheten och processerna samt åtgärdar om något inte är enligt bestämmelserna. Jag är delaktig i dessa revisioner dels för att hitta förbättringsområden, och dels för att det är ett jättebra sätt för mig att lära känna verksamheten, träffa våra medarbetare och se hela kedjan av det arbete som görs.

Jag sitter även med i Svensk Vindenergis råd för arbetsmiljö och säkerhet. Där är många intressenter i branschen representerade och vi arbetar för att införa gemensamma riktlinjer för branschen så att vi alla arbetar på samma sätt kring arbetsmiljö och säkerhet. Vindkraftsbranschen är fortfarande relativt ung, men tillsammans har vi redan kommit långt för att öka säkerheten och vi har lärt oss att ställa tydliga krav på underleverantörer vad gäller rätt utbildning, utrustning, vinterkörning med mera.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
-  Jag älskar stora maskiner! Det är fantastiskt att vara ute på site och se alla steg i kedjan från transporter, kranlyft, installation, driftsättning och slutligen service och underhåll.
-  Att kunna arbeta nära teknikerna och ta del av deras vardag och att se att de arbetar säkert och att de vill göra ett bra jobb med god kvalitet. Dessutom ger det en väldigt bra känsla att de vindkraftverk vi bygger och underhåller producerar ren och förnyelsebar energi.

Vad har du för tankar om framtiden?
-  Våra medarbetare och även tekniker hos kund kommer ofta med många idéer och förbättringsförslag. Jag hoppas kunna fånga dessa exempel och tillsammans med medarbetarna driva igenom förbättringar och förenklingar utan att vi någonsin tummar på säkerhet eller kvalitet! I övrigt hoppas jag på en positiv utveckling med flera nya vindkraftsparker i Sverige.