Lösningar för nätanslutning

När energibehoven ökar blir förnybara energikällor som vindkraft allt viktigare. Som färdig lösning kan nätanslutningen omfatta:

  • en växelström- eller likströmsöverföringslänk

  • flexibla nätöverföringssystem (FACTS)

  • tillgång till fjärrproduktion av el eller last till ett nät, till exempel förnybara energiöar, gruvor eller olja och gas

Siemens är världens enda integrerade energiteknikföretag och levererar ett brett utbud av tillförlitliga, effektiva och beprövade lösningar för nätanslutning. Från generator till nätanslutning är Siemens med dig under varje steg på vägen.