HVDC - High Voltage Direct Current Transmission System

Dagens utmaningar inom energiöverföring kräver flexibla och effektiva tekniska lösningar. Siemens väl beprövade teknik för högspänd likströmsöverföring (HVDC) är den rätta lösningen för ekonomisk energiöverföring över mycket långa avstånd och även en beprövad metod för att ansluta asynkrona nät eller nät med olika frekvenser.


HVDC Classic

En HVDC Classic DC-länk ansluter två olika högspänningssystem via fjärrluftledningar eller kablar på havsbotten eller två oberoende närliggande nätgrannsystem med olika inkompatibla elektriska parametrar.


Ultra HVDC Transmission System

Ultra High Voltage DC System – den nya kraftfulla lösningen inom HVDC-överföring med en spänningsnivå på 800 kV DC, vilket ger en överföringskapacitet på upp till 7 GW.


HVDC PLUS (VSC-teknik)

HVDC PLUS är en avancerad och flexibel lösning för energiöverföring inom områden där utrymmesbrist är ett kriterium. Ett innovativt tekniskt omvandlarkoncept möjliggör energiöverföring från fjärrplattformar och vindkraftsparker till havs in till det landbaserade nätet.