Högspänningsunderstation

Siemens har det kunnande och den globala projekterfarenhet som krävs för att kunna skapa nyckelfärdiga högspänningsinstallationer. Beroende på vilket jobb som ska utföras tar vi ansvar för hela projektet: från problemanalys och att hitta lösningar, till idrifttagning och överlämning till kunden.

 

Våra tjänster innefattar

  • råd om tekniska och ekonomiska frågor

  •  utförande av mätningar som en grund för optimala layouter

  • teknisk konstruktion och projektledning

  •  inköp av de produkter, material och tjänster som krävs

  • samordning av alla interna och externa resurser i projektet

Siemens har tillgång till ett stort urval av produkter från våra fabriker liksom ett stort utbud av tjänster.

Detta omfattar även

  • detaljerade systemanalyser och beräkningar

  • specialiserat installationsarbete

  • instruktions- och utbildningskurser för att uppfylla specifika krav

  • efterförsäljningsservice dygnet runt


2013-12-18 | Author: Name