Mellanspänning

Inkluderar mellanspänningsställverk och enheter samt system och lösningar för kraftdistribution.


Mellanspänningsställverk

Huvuduppgiften för mellanspänningsställverk är kostnadseffektiv och säker energidistribution. Det är vi medvetna om och därför erbjuder vi våra kunder tjänster och lösningar för alla mellanspänningssystem.


Utomhusutrustning med mellanspänning

Vakuumbrytare för utomhusbruk är särskilt utformade för utomhusinstallation. Konstruktionen är enkel och omfattar ett minimum av rörliga delar, vilket garanterar en lång elektrisk och mekanisk livslängd.Power Supply Solutions

Vi tillverkar färdiga strömförsörjningssystem (mellanspänning) för olika industrier som är exakt skräddarsydda utifrån våra kunders önskemål.
Vi erbjuder också många andra produkter, lösningar och tjänster, till exempel vår affärsmodell ”Main Electrical Vendor”.


Vakuumbrytarteknik och komponenter för mellanspänning

Mellanspänningsutrustning finns för kraftstationer och för transformatorunderstationer på den primära distributionsnivån – som får kraft från högspänningssystemet och omvandlar den till mellanspänningsnivån. Mellanspänningsutrustning finns även i den sekundära distributionsnivån i transformator- eller överföringsunderstationer, där kraften växlas ner från medelspänning till lågspänning och distribueras till slutkonsumenten.