Related
Info
close

Enhetlig, säker och intelligent eldistribution

I industrianläggningar såväl som i byggnader gäller: Alla tekniska system är beroende av stabil elförsörjning. Även korta strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser. Av detta skäl behöver man produkter och system som kan hantera alla tänkbara händelser och ser till att man alltid är på den säkra sidan. Vårt sortiment är det bredaste i världen och omfattar ställverk, fördelningar, centraler, kanalskensystem, skyddsapparater, lastbrytare, skensystem, mätare, energimätare, övervakningsreläer, plintar, fastighetsautomationssystem, strömställare och vägguttag.

 

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?