Siemens lanserar miljövänlig SF6-fri vakuumbrytare för luft- och gasisolerade ställverk upp till 145 kV

 

den 21 november 2016

Miljontals vakuumbrytare används i mellanspänningsställverk runtom i världen och fram tills nu har deras användningsområde slagit i taket vid högspänningsnivåer på över 72,5 kV. Efter forskning och utveckling på området kan Siemens nu presentera luftisolerade brytare och gasisolerade ställverk (GIS) med vakuumteknik och så kallad clean-air technology upp till en nominell spänning på 145 kV.  
                                                                                          Släcknings- och isoleringsmediet i den här typen av brytare är vakuum för själva brytaren och teknisk bearbetad och renad luft, s.k. clean air bestående av 80 procent kväve och 20 procent syre, för resterande komponenter. Den här vakuumbrytaren är alltså fri från miljöfarliga växthusgaser och gaser som innehåller koldioxid och flour.

Förutom de miljömässiga fördelarna ger den nya tekniken flera fördelar för operatören, så som enklare hantering under transport, installation och drift samt vid underhåll och återvinning.

Den nya miljövänligare luftisolerade brytaren 3AV1 blue AIS och det nya gasisolerade ställverket 8VN1 blue GIS är planerade att lanseras på marknaden under 2018.