Effektivt elnät

Ett elnät som konsekvent kan hantera fluktuationer i produktion och användning: det är verklighet.

Utmaningar

Att ta ett helhetsgrepp på hela systemets energitillförsel från olika källor till energisystem som tidigare varit åtskilda kräver ofta mycket kraftfulla energiöverförings- och energidistributionslösningar. Trots de utmaningar som detta innebär utgör sammankoppling av olika regioner, länder eller till och med kontinenter ett genomförbart alternativ för att förse vissa områden med billig tillgång till energi.

Verkliga lösningar
Läs mer om kraftelektronik (HVDC, FACTS) på vår globala webbplats:


Lösningsleverantör

Som en lösningsleverantör med stor erfarenhet från hela energiomvandlingskedjan har Siemens redan genomfört ett antal projekt som sammankopplar energisystem eller ansluter decentraliserade produktionsenheter till elnätet. Förhållandena har varit unika för varje projekt. Eftersom Siemens har som mål att erbjuda kunderna de mest kostnadseffektiva resultaten är lösningarna, som bygger på olika typer av teknik, också unika.

Tillförlitlighet

De intelligenta, mycket proaktiva och effektiva egenskaperna hos ett smart elnät bygger på en mycket tillförlitlig energiproduktions-, överförings- och distributionsinfrastruktur och på enhetlig datakommunikation. Högsta möjliga grad av proaktiv flexibilitet och noggrann övervakning och kontroll, omfattande skydd mot och analys av fel och största möjliga driftsäkerhet och drifttrygghet är mycket viktigt när det handlar om att fullt ut utnyttja alla styrkor och möjligheter i det smarta elnätet.

Minskade överföringsförluster – ökad systemsäkerhet

Teknik

Teknik från Siemens som till exempel högspänd likströmsöverföring (HVDC) och flexibla nätöverföringssystem (FACTS) hjälper till att ansluta storskalig vind-, vatten- och solenergiproduktion till nätet – också när produktionen sker hundratals, eller till och med tusentals kilometer från förbrukningscentren.

Den grundläggande delen av det smarta elnätet är dock den avancerade kommunikationen. Siemens kommunikationslösningar möjliggör övervakning och kontroll av alla nättillgångar online, vilket i sin tur innebär snabbaste möjliga reaktion på fel och minsta möjliga stilleståndstid. I många fall gör intelligent automations- och skyddslösningar för undercentraler i kombination med Energy Management System (EMS) det till och med möjligt för det smarta nätet att reagera autonomt. Avancerade övervakningslösningar från Siemens hjälper till att optimera nätanvändningen genom kontinuerlig information om status för den utrustning som är i drift och avancerad utvärdering för minsta möjliga stilleståndstid, minskade livscykelkostnader och en ökad livslängd för tillgång

Siemens Grid Asset Management Suite (GAMS), som är en modulär och SOA-baserad lösning, skapar en balans mellan de tekniska och de ekonomiska behoven och ökar dessutom effektiviteten, öppenheten och flexibiliteten i hanteringen av nättillgångarna.