Smart användning

En byggnad som kommunicerar med elnätet sänker dina energikostnader. Du kan till och med tjäna pengar. Det är verklighet.

Konsumentengagemang

Aktiva och engagerade konsumenter i ett elnät med största möjliga effektivitet.

Tack vare efterfrågan på ökad öppenhet och energieffektivitet i kraftnäten är framtidens smarta elnät utformade för att aktivt engagera konsumenterna. Konsumenterna blir proaktiva och själva en del av ett intelligent decentraliserat nät. Dubbelriktad kommunikation mellan produktion och förbrukning gör energiöverföringen och energidistributionen betydligt effektivare. Konsumenterna kommer att kunna installera sina egna energihanteringssystem och bidrar på så sätt till att möjliggöra en kostnadseffektiv, marknadsstyrd energiproduktion och energiförsörjning.

Verkliga lösningar
Teknik för smarta byggnader.
Läs mer på vår globala webbplats


Smarta byggnader

Lösningar för smarta byggnader hjälper dig att optimera samspelet med det smarta elnätet för största möjliga energibesparingar.

Siemens lösningar för smarta byggnader gör det möjligt att i byggnaderna utnyttja de automatiska programfunktionerna i styrsystemen som prioriterar elanvändningen dit energin behövs mest.

Dessutom lagrar de automatiskt energi för senare användning när priserna är som mest gynnsamma. De till och med ”vet” vilken tidpunkt som är den bästa att för deras egna ändamål använda distribuerade produktionsenheter för energiproduktion från förnybara källor som sol eller vind och när energi ska återföras till nätet. På så sätt kan man tjäna pengar på energi istället för att betala.

Byggnader, som idag hör till de största energianvändarna, omvandlas till energikällor. Det är därför viktigt att byggnader aktivt deltar i en smart elnätsstruktur för att öka energieffektiviteten, minska driftkostnaderna och öka produktiviteten för dem som vistas i byggnaden och för byggnadsrelaterade processer. Siemens teknik för mätning, förbättrade prognoser och aktiv hantering av en byggnads energianvändning, produktion och lagring möjliggör detta aktiva deltagande i energiförsörjningssystemet.