Smart distribution

Ett självläkande elnät som upptäcker fel och automatiskt korrigerar dem: det är verklighet.

Förväntningar

Elnät som är effektiva, flexibla, tillförlitliga, decentraliserade och som lever upp till det smarta samhällets förväntningar på energibolag och nätoperatörer ökar hela tiden. Vi upplever en ökad liberalisering av marknaden och ett politiskt tryck på operatörerna att öka öppenheten. Energinäten måste bli mer effektiva, mer flexibla, mer tillförlitliga och mer decentraliserade och de behöver intelligenta koncept för den ökade mängden förnybar energi som produceras runt om i världen.

Verkliga lösningar


Power electronics (SIPLINK)


Utmaningar

Distribuerad energiproduktion, användning och hantering

När det smarta elnätet utvecklas till ett decentraliserat energinät som erbjuder största möjliga effektivitet för alla deltagare måste tillförlitligheten alltid garanteras. Detta kräver en övergripande lösning som integrerar alla metoder och som passar perfekt för morgondagens energimix. I ett nötskal: en intelligent och smart infrastruktur som erbjuder ökade möjligheter till observation och kontroll, skydd mot och analys av fel och en flexibel och proaktivt fungerande infrastruktur.

Automation

En ökad grad av automation och självläkande applikationer minskar drift- och underhållsarbetet och ökar därmed elnätens lönsamhet. Därför förbättrar tele- och onlineövervakning av undercentralerna driftsäkerheten. Dessutom gör standardiseringen av protokoll och gränssnitt nätlösningarna mer flexibla och tillgängliga.

Smarta mätare

Smarta mätarlösningar från Siemens kombinerar sofistikerade mätarfunktioner, hantering av distributionsnät och integration av stödjande IT-system. Dessa lösningar har specialutvecklats för att anta de nya utmaningar som den liberaliserade energimarknaden skapar för distributionsnätsoperatörer och energibolag och ger slutkunden största möjliga öppenhet. Detta gör det möjligt för distributionsnätsoperatörerna att optimera viktiga processer och erbjuda nya tjänster som flexibel fakturering för energileverantörer och kunder.