Vad är ett smart elnät?

Hur kan vi utveckla hela energisystemet?

Pådrivande faktorer

Långsiktigt pådrivande faktorer på energimarknaden ligger bakom dagens systematiska optimering av energisystemet. Efterfrågan på energi växer i hela världen – detta är obestridliga fakta. Efterfrågan förväntas växa med 2,2 procent årligen – och öka från 20 300 terawattimmar idag till 33 000 terawattimmar år 2030. Den andra viktiga pådrivande faktorn är behovet av att byta ut föråldrad och omodern energiinfrastruktur. För det tredje pågår det en enorm utmaning som handlar om att göra det globala energisystemet hållbart. För att kunna hantera alla dessa pådrivande faktorer fokuserar vi på ett viktigt område för att hantera omvandlingen på energimarknaden: den systematiska optimeringen av energisystemet.

Bakom det här begreppet finns en intelligent nätinfrastruktur – det smarta elnätet.

Utmaningar

För att det ökande energibehovet ska kunna tillgodoses krävs det en intelligent och flexibel nätinfrastruktur, smart produktion och smarta byggnader. I traditionella elnät följer energiproduktionen belastningen. Men i framtiden kommer elförbrukningen att följa produktionen, istället för tvärtom. De främsta exemplen här är elbilar som kan laddas eller användas på kvällstid och utnyttja billig vindkraft. Detta innebär att vi är på väg mot ett paradigmskifte. Där vi lämnar enkelriktade energi- och kommunikationsflöden bakom oss och går mot dubbelriktade kraftflöden.

Lösningar

Siemens, ett globalt ledande företag inom teknik för smarta elnät, möjliggör den vertikala och horisontella integrationen av alla delar av ett smart elnät. Dessutom är de här produkterna, systemen och lösningarna lättillgängliga.

På de följande sidorna kan du läsa mer om hur smarta elnät kan bli verklighet med teknik från Siemens.

Fördelar

Förutom de omtalade miljöfördelarna ger Siemens teknik för smarta elnät tydliga fördelar för alla intressenter längs energiomvandlingskedjan:

• minskning av de koldioxidutsläpp som är kopplade till energiproduktion genom att minska överföringsförlusterna och genom nätanslutning för stora vind- och vattenkraftanläggningar och solenergianläggningar
• bättre energikvalitet på de olika spänningsnivåerna ökar systemets stabilitet
• energikostnadsbesparingar för driftansvariga för byggnader och ökade nätprestanda för energibolag genom att byggnaderna aktivt deltar i smarta elnät
• nätintegration av decentraliserad produktion genom intelligent informations- och kommunikationsteknik •möjlighet till dubbelriktat energiflöde
• ökad systemsäkerhet
• förbättrad övervakning
• ökad driftsäkerhet
• minskade livscykelkostnader

Ta reda på vad som händer i framtiden