Kundreferenser

Fordonsindustri

Synkade flöden säkerställer Scanias produktionsrytm

Scania i Södertälje har anammat industriellt Ethernet för nätverkskommunikation i monteringsanläggningen. Signaler till och från skruvdragarna i monteringen av axlar och växellådor till Scanias lastbilar och bussar sker via Profinet, som en del av plattformen för synkade taktningsflöden genom hela anläggningen.


Optimerat materialutnyttjande hos Väderstad-Verken

Världskända Väderstad-Verken har rationaliserat sina lager- och bearbetningsflöden och optimerar därmed materialutnyttjandet. För att styra flödena används Totally Integrated Automation med integrerad säkerhet och automations- och drivteknik som samverkar med varandra. Väderstad-Verken och Hestra Automation arbetade tillsammans fram lösningen som ger en effektivare hantering med hjälp av Siemens komponenter.


Effektivare utbildning för Volvo med Siemens SinuTrain

Genom att ha en verktygsmaskins styrsystem i en pc-version kan man utbilda och öva cnc-programmering både billigare och effektivare. På Volvo Kompetenscenter Skövde, som använder utbildningsmjukvaran Sinutrain för att höja kvaliteten på utbildningsnivån, får nu fler elever möjlighet att programmera var för sig och dessutom i en bättre miljö istället för att stå ute vid maskinen och ta upp maskintid enbart för programmering.


Gruvindustri

Först i världen

Midroc Automation har som första företag i världen certifierats som Siemens Solution Partner inom Mining


Livsmedelsindustri

Iskallt uppdrag

HFG Sverige, en del av Hilton Food Group, ville ha en framtidssäker
fastighetsautomationslösning i sin anläggning för köttpaketering
i Västerås och lät Koteko, en Siemens Solution Partner, uppgradera
scadasystemet Simatic WinCC i TIA Portal. Rauli Gustafsson,
driftledare för fastighetsavdelningen på HFG Sverige, är nöjd.
– Det gick mycket snabbare och smidigare än vi trodde.


Gevalia fikar efter effektivitet

– Otroligt stabila system, säger Lars Rehnqvist på Jacobs Douwe Egberts som äger Sveriges största kafferosteri, Gevalia, där processtyrsystemet
Simatic PCS 7 är integrerat med MES-systemet Simatic IT.
Hög automatiseringsgrad och hög integrationsgrad mot
överordnade system ger enastående effektivitet och spårbarhet.


Mjukvaror för muvaror

Genom att använda mjukvaror från Siemens PLM Software kan DeLaval korta ned tiden från idé till färdig produkt. Med hjälp av en gemensam plattform kan CAD-filerna delas mellan användare och på olika kontor, vilket tillsammans med kontinuerlig support dramatiskt har reducerat både komplexitet och kostnader.


Effektivt och användarvänligt – Tetra Pak väljer nya versionen av SIMATIC PCS 7

Automationsnytt har tidigare skrivit om när Tetra Pak valde Siemens processtyrsystem Simatic PCS 7 som standardiserad automationsplattform för Tetra PlantMaster, Tetra Paks automationslösning för livsmedelsindustrin. Nu har Tetra Pak skapat en ny version av Tetra PlantMaster där användarvänlighet har varit fokus för utvecklingsarbetet. Denna nya version är baserad på Simatic PCS 7 version 8.


Lågspänning

Flexibil kraftdistribution i Siemens turbinverkstad

Flexibel kraftdistribution med kanalskenor förbättrar arbetsmiljön och säkrar framtida produktion i Siemens turbinverkstad i Finspång. Fem konventionella ställverk ersätts med tusen meter kanalskenor som distribuerar och fördelar elkraften.


Maskinbyggare

AP&T ser kundens behov av funktion

Siemens åkte till västgötska Blidsberg för att träffa AP&T och prata om en maskinbyggares vardag, vad som är viktigt för att vara konkurrenskraftig och vad AP&T använder för teknik för att uppnå sina och kundernas mål. Det blev ett samtal som handlade mindre om produkter och mer om funktioner – och den optimala drömprojekthandboken.


Lönsamma flöden hos Hestra Automation

Stora maskiner kräver stora lokaler. Hestra Automation flyttade till Gislaved för att få mer plats. Där byggde de sin senaste maskin, världens modernaste maskin inom kabeltrumsgaveltillverkning. Den 60 ton tunga maskinlinjen är synkroniserad genom hela linjen och kan bearbeta åtta ton virke i timmen.


Totally Integrated Automation hos Styrkonstruktion Småland

Styrkonstruktion är mer än en vanlig apparatskåpsbyggare. Det småländska företaget i Vaggeryd, nystartat men med lång erfarenhet, bygger helhetslösningar och satsar på Totally Integrated Automation med integrerade automations- och drivlösningar.


Integrerad säkerhet hos Trancel Restatic

I Hisings Kärra vid Göta älv huserar Trancel Restatic. Här byggs stora, rejäla rullmaskiner för säker och flexibel materialhantering. Integrerad säkerhet är en självklarhet för företaget som var bland de första i Sverige att använda felsäkra plc:er.


Automationspartner bygger säkra och flexibla maskiner för medicinteknisk industri

När Automationspartner i Ramlösa bygger sina snabba monteringsmaskiner går det undan. I maskinerna används plc:er med integrerad Motion Control- och säkerhetsstyrning, så kallad Technology-cpu:er. Siemens fick ett snack med nya vd:n Urban Widén om hur globaliseringen påverkar försäljnings- och tillverkningsprocessen och vad som krävs för att vara framgångsrik på en global marknad.


Metallindustri

Högre tillgänglighet hos SSAB med modernisering

Modernisering av befintlig utrustning med ny driv- och automationsutrustning ger SSAB i Borlänge mer tillförlitlig drift. Det är Siemens som förser den kontinuerliga glödgningslinjen med nya strömriktare och nytt processtyrsystem och som har integrerat en ny svetsmaskin med felsäker styrning i betsträcka 2. Tack vare den nya utrustningen och bättre operatörsinformation får SSAB kortare stopptider och högre tillgänglighet.


Säkerheten främst på Sandvik

På Sandvik Materials Technology i Sandviken jobbar man kontinuerligt med planerade stopp för förebyggande underhållsarbete. Med strukturerade rutiner med bryt-och-lås-förfarande säkerställer Sandvik säkerheten för medarbetarna under arbetet.


Papper och massa

Säkrare sågverk när Setra sätter standard

Träindustrin är en av de farligaste branscherna att arbeta i. Arbetsmiljöverket ställer krav på en förändring och landets sågverk och hyvlerier måste förbättra säkerheten. Setras sågverk i Malå har redan tagit itu med problemet. Där ser grindskyddsbrytare och felsäkra styrsystem från Siemens till att maskinerna stoppas säkert när personalen behöver röra sig inom skyddszonerna.


Innovativ drivteknik säkrar driften på SCA Ortvikens PM5

Nytt drivsystem med innovativ teknik har framtidssäkrat PM5 på SCA Ortviken. Med processtyrsystemet Simatic PCS 7, frekvensomriktarsystemet Sinamics S120 och direktdrivna permanentmagnetiserade High Torque-motorer utan växellådor blev pappersmaskinen driftsäkrare med både högre papperskvalitet och ökad produktionskapacitet som följd.


Processindustri

Svenskt biobränsle från skogen

I Chemrecs pilotanläggning i Piteå framställs BioDME, ett nytt biobränsle med extremt låga utsläppsnivåer. Med sin patenterade förgasningsteknik som gör biodrivmedel av svartlut, en restprodukt från pappersmassabruk, är Chremrec nu redo att sprida sin förgasningsteknik över världen för skapande av så kallade bioraffinaderier.


Hög drifttillgänglighet i Borealis krackeranläggning

På Borealis i Stenungsund går driften dygnet runt år efter år. Endast vart sjätte år stannas processerna för service och underhåll. För att kunna öka kapaciteten och säkerställa den kontinuerliga driften byter nu Borealis ut kompressormotorn i krackeranlägg ningen. En nästan fem meter hög 24,5 MW-motor – specialtillverkad för att klara de särskilda förutsättningar och extremt höga tillgänglighetskrav som Borealis har och den största direktstartade asynkronmotorn som Siemens har tillverkat – ska säkerställa drifttillgängligheten i den petrokemiska anläggningen.


Standardiserad scadamiljö effektiviserar för G Larsson Starch Technology

Ett av stärkelseindustrins stora namn, Gösta Larsson, gick bort i fjol men hans namn lever vidare. Till stärkelsefabriker runtom i hela världen exporteras från skånska Bromölla maskiner och hela produktionslinjer som bygger på Gösta Larssons innovationsanda. När G Larsson Starch Technology behövde effektivisera produktionen för att möta en ökande efterfrågan gjordes en satsning på en standardiserad hmi-miljö som gör både projekteringstiden och upplärningsprocessen kortare – effektivare och billigare både för Larsson och för kunderna.


Sunpine gör världens första talldieselfabrik

I Piteå tillverkas framtidens drivmedel. Här finns världens första produktionsanläggning för biodiesel av tallolja, ett andra generationens biobränsle som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion och där råvaran är en naturlig biprodukt från skogsindustrin. I anläggningen är det Totally Integrated Automation som gäller, med kraftförsörjning och processtyrning från Siemens.


Effektiv biogasproduktion hos Scandinavian Biogas Fuels

Bristen på biogas i Stockholmsregionen är stor. Scandinavian Biogas Fuels ska inom några år mer än fördubbla produktionstakten. Eftersom effektiviserad produktion kräver tillförlitliga styrsystem har de gamla systemen bytts ut till Siemens processtyrsystem Simatic PCS 7. Redundans och effektiv larmhantering ska hjälpa till att tillgodose biogasbehovet.


Vatten och avlopp

Från ritning till historikdata

Mittsverige Vatten har tagit fram ett egenutvecklat pumpstations- och
tryckstegringskoncept. Många engineeringstimmar sparas
genom den standardiserade lösningen som underlättar hela vägen
från ritning till historikdata.


Övriga branscher

Kanonbra snö med TIA Portal

El & Pc Installationer såg till att pumpstationerna till Storstenshöjdens snökanoner utanför Örebro kan fjärrövervakas med hjälp av trådlös gprs/3G-kommunikation, vilket betyder att de som sköter skidanläggningen inte längre behöver åka runt till de olika pumpstationerna för att kontrollera vattennivåer, tryck och flöde. Projekteringen gjordes snabbt och smidigt i TIA Portal.


Uppladdning inför VM

Sedan år 2010 är Siemens stolt industripartner till Yrkes-VM (World Skills Competition), tävlingen där svenska ungdomar vartannat år möter ungdomar från övriga världen i yrkesrelaterade grenar. Yrkes-VM går år 2013 av stapeln den 2–7 juli i Leipzig, Tyskland, men redan i slutet av mars möttes Sverige, Österrike och Schweiz i en träninglandskamp för industrielektriker på Österänggymnasiet i Kristianstad.


Säkerställd tillgänglighet på atomiseringsverket

Höganäs Halmstadverken, som gör atomiserat järnpulver genom att smälta skrot, behövde säkerställa tillgängligheten och produktionen och investerade i moderna elektrodregleringssystem till sin ljusbågsugn och skänkugn. Nu kan atomiseringsverket betydligt lättare optimera såväl produktion och drift som energi- och elektrodförbrukning.


Höga krav på processäkerhet i pyrolysanläggning för urankontaminerat avfall

Studsvik Nuclear har låtit bygga en pyrolysanläggning för att ta hand om urankontaminerat avfall. Processen projekterades och hela anläggningen byggdes av Industri-Teknik Bengt Fridh, som tillsammans med Pidab, en Siemens Solution Partner och Simatic PCS 7 Safetyspecialist, har sett till att anläggningen styrs på ett fördelaktigt sätt. I projektet användes färdiga funktionsblock för Burner Management System samt Safety Life Cycleverktyget Safety Matrix, där den smarta cause & effectmatrisen är en av många funktioner, tillsammans med processtyrsystemet Simatic PCS 7 för att optimera projektgenomförandet och driften.


Enkelt och intuitivt gränssnitt underlättar gasdetekteringen för PPM Industrials kunder

PPM Industrials gasvarningssystem hjälper kunder att upptäcka och varna för farliga gaser. För att göra det så enkelt och intuitivt som möjligt både för användare och programmerare används Siemens grafiskt geniala Comfortpaneler och den enhetliga automationsplattformen TIA Portal.


Ett flexibelt kraftpaket anpassar Winab Vikväggars produktionsyta efter behov

När Winab Vikväggar skulle utöka sin produktionsanläggning visste de inte exakt hur produktionsflödet skulle se ut. Med en flexibel kraftfördelning med kanalskenor och uttagslådor behövde de inte låsa sig till en förbestämd planering utan kan anpassa produktionsytorna efter behov. Hela kraftpaketet med elcentraler, kanalskenor och uttagslådor kommer från Siemens.


Chalmers bekämpar koldioxid med hjälp av massflödesmätare från Siemens

På Chalmers har man forskat sig fram till en helt ny princip för förbränning av fossila bränslen. Det handlar om en förbränningsprocess som avskiljer koldioxid i ett särskilt flöde, ett billigt och praktiskt sätt att kunna ta hand om koldioxiden och pumpa ned den i marken. Till hjälp för att utveckla den nya förgasningsprocessen har Chalmers använt Siemens massflödesmätare för att reglera flödet och temperaturen för luften, kvävgasen och den överhettade ångan.


Browik Installation väljer ny teknik från Siemens till Uppsalas nya biogasbussdepå

I Fyrislund i Uppsala har Skanska byggt en ny bussdepå åt Upplands Lokaltrafik som skapar förutsättningar för mer miljöriktiga bränslen. El och styrinstallationen för uppställningsytan och fastigheten med kontor, verkstad, tvätthall och tankanläggning gjordes i ett samverkansprojekt av Browik Installation, som nyligen förvärvades av Midroc Electro, en Siemens Solution Partner. Uppdraget var att göra anläggningen så energieffektiv som möjligt. Till sin hjälp använde Browik Installation ny teknik från Siemens med de inkapslade frekvensomriktarna Sinamics G120P.


Energieffektivt driv tar dig till toppen av Ericsson Globe

Med Stockholms senaste attraktion, Skyview, får du en hisnande resa längs utsidan av världens största sfäriska byggnad, Ericsson Globe. Siemens fick en exklusiv klättringstur längs insidan av globenväggen för att titta på den nya världsattraktionen som drivs av energieffektiv mekanisk drivteknik med regenerativ bromsning som återmatar strömmen till elnätet.


Finlirig bearbetning ger SAAB lätta stridsplan

Tillverkning för flyg- och rymdindustrin ställer högsta krav på noggrannhet och sekretess. Siemens gör ett exklusivt besök hos Saab i Linköping för att titta på en uppmärksammad maskin som finbearbetar detaljer i kolfiberkomposit till stridsflygplan. En ombyggnad av bearbetningsmaskinen med nytt styr- och drivsystem och VCS-option för volymetrisk kompensation minskade stilleståndstiden betydligt. Istället för två veckor tar nu kalibreringen vid en maskinomställning bara en till två dagar.


Composite Scandinavia levererar helautomatisk produktionslinje för gasolflaskor

I Vietnam finns 50 miljoner gasolflaskor, gamla behållare i stål som rostar i den varma och fuktiga miljön och har blivit en riskfaktor. Landets regering vill höja säkerheten. Piteåföretaget Composite Scandinavia och Goodtech Projects & Services, en Siemens Solution Partner, ser till att Vietnam får säkra och lätta gasolflaskor i komposit.


Energieffektivt och säkert på Stockholmsmässan

I januari 2010 stod Stockholmsmässans senaste utbyggnad klar. Med 10 000 nya kvadratmeter utställningsyta kan befintliga mässor göras större, arrangemang parallellförläggas och nya kunder attraheras. Smart styrning av värme, ventilation, belysning och utgående kraft gör mässan både energieffektiv och säker.


Gyllensvaans möbler packar Billy snabbt och säkert

Snabbt ska det gå när man levererar till Ikea. På Gyllensvaans möbler kan tjugo Billybokhyllor packas och skickas ut till hela världen – varje minut. Den automatiska paketeringslinjen gjordes av Motoman och Stora Enso Packaging, som såg till att integrerad säkerhet gav ökad produktivitet.


Modernisering ger Trafikverket snabba broöppningar

Över Södertälje kanal går en av Sveriges mest trafikerade öppningsbara motorvägsbro – eller rättare sagt två, en i vardera riktning – med både E4 och E20 som passerar. Onödigt långa stopp i broöppningarna skulle snabbt ge långa köer. Ett moderniserat broövervakningssystem med Siemens styrsystem ser till att trafiken flyter fint både på och under broarna.


Flyt i trafiken med automatiserat system för reversibelt körfält

En flexibel väg som anpassas efter trafikflödet blev lösningen på trafikkaoset på Värmdö. Sveriges första och enda automatiserade trefältsväg med reversibelt mittkörfält styrs med automationssystem från Siemens.


Energisnål teknik driver Skansen bergbana

För två år sedan fick bergbanan på Skansen trådlös säkerhet via Profinet. Nu har banan moderniserats ytterligare. Denna gång med ny drivteknik som gör bergbanan mer exakt, driftsäker och energisnål.


Siemens elektrifierar Storstockholms infrastruktur

I Stockholm håller tvärförbindelserna i kollektivtrafiken på att byggas ut. Det är Tvärbanan som i ett femmiljardersprojekt får en förlängning från Alvik till Solna. Siemens har levererat kraftmatningssystemen som levererar ut kraft till kontaktledningarna för spårvagnarna längs hela den nya grenen.


Erfarenhetsutbyte över branschgränser: Så bryter man säkert

Från att tidigare ha setts som ett tids- och pengaslösande ont ses säkerhet nu alltmer som en naturlig del av verksamheten – och som till och med kan förbättra produktiviteten. Många företag genomför projekt som går ut på att utveckla säkerheten för de anställda. Vi sammanförde representanter från två skilda branscher för att diskutera hur man genomför ett lyckat säkerhetsarbete. Trots olika produktionsprocesser visade sig likheterna vara stora när det gäller utmaningen i att förändra och tydliggöra säkerhetstänkandet.